Bæredygtige visioner og udviklingsplan

Bæredygtige visioner og udviklingsplan 

Udvikling af bæredygtige visioner og en plan for jeres bæredygtige udvikling sætter den bæredygtige udvikling i system og skaber overblik over jeres prioritering af bæredygtige mål og indsatser de kommende år fx frem til 2030.

Mange virksomheder har arbejdet med forskellige bæredygtighedstiltag i en årrække. Men ofte er indsatsen ikke styret af en klar vision eller strategi, og der savnes ofte overblik over, om indsatsen i tilstrækkelig grad understøtter virksomhedens strategiske udvikling.

På klimaområdet er der oftest primært fokus på energiforbrug og transport, mens mange mangler at arbejde med klimaaftryk fra materialer og affald. I mange produktionsvirksomheder udgør klimaaftrykket fra virksomhedens materialeforbrug over 90 % af virksomhedens CO2-aftryk, hvorfor det er væsentligt også at medtage i indsatsen.

Mange virksomheder får derfor udarbejdet et klimaregnskab, som viser de materialer, energiforbrug, transport mm, der medfører de største klimaaftryk og derfor bør sættes fokus på. Et klimaregnskab er således et godt værktøj til at identificerede virksomhedens CO2-aftryk. Men klimaregnskabet medfører ikke forbedringer, hvis det ikke suppleres af bæredygtige visioner, mål og indsatser.

Der er gode tilskudsmuligheder til at få udviklet bæredygtige visioner og udviklingsplaner.

 

Hvorfor bæredygtige visioner?

Bæredygtige visioner, mål og indsatser sætter en klar retning for virksomhedens bæredygtige udviklingsrejse. De udarbejdes ofte på baggrund af et klimaregnskab og drøftelse af relevante strategier og visioner, der hænger sammen med og understøtte virksomhedens øvrige visioner og strategi (strategiplanen).

Ofte har eksisterende strategiplaner elementer af bæredygtige strategier, men mangler typisk et bæredygtighedsperspektiv. Mange vælger derfor også at opdatere deres strategiplan, så bæredygtighed bliver en af de bærende søjler i deres strategihus.

Visioner sætter retningen for virksomhedens strategier, mål og indsatser, som ofte dokumenteres i en udviklingsplan – ofte kaldet en Road map (transformationskort). Planen beskriver typisk virksomhedens mål og indsatser inden for en række områder for de kommende 1-3 år suppleret med mål og indsatser på 5-7 års sigte frem til 2030. Planen beskriver ofte indsatser inden for materialer, energi, transport, emballage, socialt områder, kommunikation, FN’s verdensmål, miljømærker mm.

Planen kan med fordel suppleres af konkrete handlings-/indsatsplaner for de kommende års indsats, så det klart fremgår, hvem der er ansvarlig for de enkelte mål og indsatser, fastlagte deadlines og hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at opfylde målene.

 

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge jeres klimaregnskab, hvis det ikke allerede er sket (læs mere om klimaregnskaber her). Med afsæt i virksomhedens klimaregnskab udvikles dernæst ideer til bæredygtige visioner, mål og indsatser og disse dokumenteres i en udviklingsplan fx frem til 2030.

Udviklingsplanen kan anvendes til intern styring af indsatsen, herunder medarbejderpræsentation. Men den kan også helt eller delvist anvendes eksternt fx som led i virksomhedens ESG-rapportering.

 

Link

Læs mere om

 

Vi tilbyder

Vi tilbyder at inspirere og støtte jer i udarbejdelse af jeres bæredygtige visioner og udviklingsplan. Kontakt os på tlf. 4027 8657 eller . Læs mere på