Workshop – Cirkulær økonomi

Workshop - Cirkulær økonomi

Vi tilbyder en intern 1-dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og relevante medarbejdere arbejder konkret med cirkulær økonomi, herunder ideer til jeres fremtidige indsats, så I kommer i gang med at gøre de rigtige ting i den rigtige rækkefølge, herunder hurtigt høster evt. lavthængende frugter.

 

Baggrund

Der er mange eksempler på, at arbejdet med cirkulær økonomi i form af nye, innovative forretningsmodeller medfører markante konkurrencemæssige fordele, bedre image, bedre samarbejde med kunder og leverandører, reducerede udgifter til energiressourcer, materialer og affald m.m. Dette er ofte baseret på udvikling af mere bæredygtige produkter, der består af sunde og rene materialer, der er nemme at adskille og renovere og dermed genanvende.

I de kommende år forventes udviklingen at accelerere, når vi skal implementere FN’s 17 verdens mål for en bæredygtig global udvikling. Som led heri skal vores samfund og industri omstilles fra en lineær til en mere cirkulær økonomi, hvor vi alle bliver markant bedre til at begrænse ressourceforbruget og udnytte ressourcerne bedre f.eks. ved at mindske eller endda undgå affald til fordel for bedre materialegenanvendelse.

Det handler om gentænke vores forretningsmodeller for større ressourceeffektivitet, grøn symbiosesamarbejde, lukning af det tekniske og biologiske kredsløb, samarbejde i vores værdikæder m.m.

Der er mange muligheder for udvikling af en mere bæredygtig business, og workshoppen hjælper med at skabe overblik, herunder også over de gode tilskudsmuligheder, der er til at omstille jeres virksomhed i en mere bæredygtig retning.

 

Formål

Introducere ideer til og opbygge viden om bæredygtighed og mulighederne for at skabe en bedre forretning ud af at arbejde mere bæredygtigt. Desuden diskutere jeres nuværende indsats og ideudvikle samt fastlægge en plan/Roadmap for virksomhedens bæredygtige indsats samt en ny forretningsmodel f.eks. baseret på Business Model Canvas (BMC).

 

Indhold

FN's 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling

Workshoppen kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:

  • Introduktion til bæredygtighed og cirkulær økonomi
  • Opgave – nuværende indsats vedr. bæredygtighed
  • Hvordan kan cirkulær økonomi understøtte virksomhedens strategi?
  • Opgave – virksomhedens mål og ambitioner vedr. bæredygtighed
  • Roadmap – hvordan udvikler vi vores bæredygtighed?
  • Opgave – udarbejd en Roadmap for virksomhedens bæredygtige udvikling
  • Introduktion til bæredygtige forretningsmodeller
  • Opgave – fastlæg en bæredygtig forretningsmodel (BMC) for virksomheden
  • Konklusion og planer for den videre indsats

 

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk