Medarbejderdrevne forbedringer

Kursus – Medarbejderdrevne forbedringer

Få medarbejderne mere på banen gennem en medarbejderdreven forbedringskultur

Medarbejderdrevne forbedringer er et godt supplement til mere topstyrede, organisatoriske udviklingsprojekter som f.eks. proces­innovation, Lean, kvalitetsledelse, miljø- eller arbejdsmiljøledelse.

boyIdeen er at medarbejderne "mere på banen" og indføre en medarbejder­dreven forbedringskultur, hvor medarbejderne løbende tager initiativ til forbedringer i eget arbejde. Der findes forskellige metoder hertil, som alle bygger på systematisk problem­løsning f.eks. Kaizen inden for Lean, PDCA, 6 Sigma m.v.

Større ejerskab, ansvar og muligheder blandt medarbejderne for at bidrage til virksomhedens udvikling har erfarings­mæssigt stor betydning for produktivitet og med­arbejder­tilfredshed.

Formål

Formålet med dette 2-3 dags kursus er at deltagerne får inspiration til og arbejder med at identificere og løse problemstillinger i eget arbejde, så der gennemføres en række konkrete forbedringer. Sam­tidig opbygges viden og systematik til en fortsat forbedringsindsats. Omdrejningspunktet kan f.eks. være indførelse af tavler og tavlemøder.

Kurset kommer med konkrete ideer, metoder og værktøjer til at arbejde med medarbejderdrevne forbedringer, og gøre det konkret i.f.t. egen virksomhed.

Indhold

Kurset kan efter drøftelse med jer f.eks. indeholde følgende programpunkter:

● Krav og ønsker til indsatsen
● Kvalitet i eget arbejde
● Ledelse og selvledelse i virksomheden
● Introduktion til fakta og systematisk problemløsning
● Fremlæggelse og diskussion af deltagerfakta
● Faktagruppering og valg af indsatsområder
● Analyser og løsningsgenerering
● Planlægning og gennemførelse af forbedringer
● Opfølgning og rapportering
● Hvordan sikres en fortsat forbedringsindsats?
● Refleksion over de gennemførte forbedringer

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk