Social ansvarlighed (CSR)

Workshop - Social ansvarlighed (CSR)

Få større viden og bevidsthed om CSR og de forretningsmæssige muligheder

Vi tilbyder en 1-dags workshop i social ansvarlighed, ofte kaldet CSR for Cooperate Social Responsibility, hvor vi fokuserer på at præsentere CSR og de forretningsmæssige muligheder ved at arbejde systematisk med CSR.

I en verden med stigende, global konkurrence og forsyningskæder får CSR stadig større betydning for, om I opfattes som socialt ansvarlige. Jeres kunder og det øvrige samfund forventer og stiller i nogle tilfælde krav om, at I og jeres globale leverandører (og deres underleverandører) lever op til skrevne og uskrevne etiske krav, undertiden formuleret som konkrete politikker og krav vedr. CSR.

Nogle virksomheder har tilsluttet sig FN’s Global Compact, der indeholder 10 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption m.v. I Danmark kom der i 2008 krav om, at de ca. 1100 største virksomheder skal redegøre for deres sociale ansvar i deres årsrapport (se årsregnskabsloven, lovbek. nr. 395). Nyest er FN's 17 mål for en bæredygtig global udvikling, der er gode at hente inspiration fra.

BILLEDE13OKI 2009 udkom den første internationale standard (guideline) ”ISO 26000 Social ansvarlighed”, som vi i Danmark har valgt at supplere med DS 49001.

Denne standard følger ISO 26000 i struktur og indhold, men derudover kan der udstedes certifikat som bevis på kravopfyldelse.

For jeres globale leverandører findes en anden international standard - SA 8000, som på 8 områder stiller krav til leverandører baseret på FN’s konventioner (f.eks. vedr. ILO, børne- og menneskerettigheder). Ved at opfylde disse krav får leverandørerne en ”adgangsbillet” til specielt de vestlige markeder og mærkevarebrands.


Formål

Formålet med workshoppen er at præsentere muligheder, ideer, strategier og krav inden for CSR, så I får et klart billede af, hvad CSR går ud på og hvilke krav, I eller andre kan stille til jeres CSR-indsats.

På den baggrund kan I relatere CSR til jeres virksomhed, herunder afklare jeres status og muligheder i forhold til CSR og f.eks. udpege de kunder og markeder, hvor CSR kan give jer en særlig konkurrencefordel.

Workshoppen resulterer i, at I identificerer og beslutter indsatsområder for jeres videre arbejde med CSR og herunder får formuleret en handlingsplan, som I kan arbejde videre med efter workshoppen.

Indhold

Workshoppen kan f.eks. indeholde følgende programpunkter (kan tilpasses jeres ønsker):

  • Hvad er social ansvarlighed og CSR?
  • Hvorfor arbejde med CSR? Hvad er de kunde- og markedsmæssige fordele?
  • Opgave – jeres cost/benefits fra CSR i relation til kunder og markeder
  • Hvad er jeres status vedr. CSR (evt. screeningsresultater præsenteres)
  • Opgave - hvilke krav og ønsker har vores kunder og interessenter til CSR?
  • Hvordan kan virksomheden i praksis arbejde med CSR?
  • Hvordan kan vi arbejde med standarder som f.eks. ISO 26000/DS 49001?
  • Hvordan opnås en CSR-certificering?
  • Opgave - Hvordan arbejder vi systematisk med CSR i egen virksomhed?

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk