FN’s 17 verdensmål – værdi for os?

Workshop - FN's 17 verdensmål - værdi for os?

Vi tilbyder en ½-1-dags workshop, hvor vi sammen med relevante ledere og medarbejdere hos jer arbejder konkret med at gennemgå og vurdere, hvordan I som virksomhed kan være opnå nogle strategiske og forretningsmæssige fordele af at være med til at opfylde FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling.

 

Baggrund

FN's 17 verdensmål, også kaldet SDG’ere (Sustainable Development Goals) beskriver de konkrete, kortsigtede mål, som skal realiseres inden for de kommende år og senest i 2030.

Målene blev vedtaget d. 25. sept. 2015 af FN’s medlemslande og er omtalt i en FN resolution (som § 51 i nr. A/RES/70/1). De 17 hovedmål understøttes af 169 delmål, som senere skal suppleres med indikatorer til måling af jordens tilstand på de forskellige måleområder.

I Danmark har regeringen præsenteret ”Handlingsplan for FN’s verdensmål” i marts 2017 med en beskrivelse af regeringens 4 prioriteter (vækst & velstand, mennesker, miljø og klima samt fredelige og trygge samfund) og deres relation til de enkelte verdensmål. Udgangspunktet er her, at Danmark allerede er ”… blandt de lande, som er allerbedst rustet til at bidrage til den globale opnåelse af verdensmålene”.

Men hvilken betydning har FN’s verdensmål for den enkelte virksomhed eller organisation? Hvordan kan virksomheden selv profitere af og bidrage til målene?

Disse spørgsmål vil vi sammen besvare på denne ½-1-dags virksomhedsinterne workshop. Workshoppen bidrager til at skabe overblik over målene og til at prioritere i jeres fremadrettede indsats for at udvikle jeres virksomhed i en forretningsmæssig, bæredygtig retning.

 

Formål

Opbygge viden om FN’s 17 verdensmål samt diskutere og fastlægge strategiske muligheder og fordele for jer ved at udvikle jeres indsats og forretning i en mere bæredygtig retning og dermed bidrage til opfyldelse af verdensmålene.

 

Indhold

Workshoppen kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:

  • Introduktion til FN’s verdensmål og bæredygtighed
  • Opgave – hvilke verdensmål er mest relevante for os? Hvad gør vi i dag?
  • Hvordan kan FN’s verdensmål understøtte en virksomheds strategier og mål?
  • Opgave – hvordan kan verdensmålene understøtte vores strategi og mål?
  • Hvordan kan en virksomhed konkret arbejde med verdensmålene?
  • Opgave – hvordan vil vi arbejde konkret med målene?
  • Opsamling og konklusioner for den videre indsats

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 86151714 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk