Workshopforløb – ESG i praksis

Workshopforløb - ESG i praksis

Vi tilbyder et workshopforløb, hvor I hvor I bliver klædt på til at arbejde med ESG i praksis.

ESG får stadig større strategisk og forretningsmæssig betydning. Det skyldes bl.a. EU-krav i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som stiller krav om, at alle større virksomheder og børsnoterede SMV’er skal udarbejde en ESG-rapport fra 2024 eller senere. For at kunne gøre dette har omfattede virksomheder behov for data fra deres værdikæde/-leverandører. På den måde bliver også SMV’er berørt fx ved at skulle besvare kundespørgsmål/krav om virksomhedens CO2-aftryk (scope 1-3), som er et af de nye målepunkter i ESG-kravene.

Selv om I som SMV’er således ikke skal opfylde rapporteringskravene på nuværende tidspunkt, bør I kende til CSRD samt den nye frivillige ESG-standard for SMV'er (forkortet VSME ESRS), som blev publiceret af EFRAG på vegne af EU Kommissionen i jan. 2024. Standarden indeholder en række krav, herunder 3 rapporteringsmoduler med konkrete oplysningskrav, en dobbelt væsentlighedsanalyse mm samt vejledninger i opfyldelse af standardens krav.

Væsentlighedsanalysens resultater kan, udover afklaring af relevante ESG-måleparametre til rapportering jf. ESRS-standarderne, også danne grundlag for udvikling af nye mere bæredygtige forretningskoncepter, nye udviklingsplaner for bæredygtighed, afklaring af relevante SDG’er i jeres arbejde med FN’s 17 verdensmål mm.

Formål

Formålet er at klæde jeres ledere og medarbejdere på til at kunne arbejde med ESG i praksis ved at gennemføre 4 workshops i et samlet forløb.

Workshopforløbet giver en grundlæggende introduktion til ESG, herunder EU’s krav, til due diligence i jeres værdikæde og til fastlæggelse af væsentlige bæredygtighedsområder hos jer og i jeres værdikæde gennem en væsentlighedsanalyse samt til udarbejdelse af en ESG-rapport, der opfylder EU's krav til ESG-rapportering.

 

Indhold

Workshopforløbet omfatter fx 4 x ½-1 dags workshops efter jeres valg med følgende hovedtemaer, der kan tilpasses jeres behov. Workshops kan også afholdes enkeltvist.

Workshop 1 Intro til EU’s rapporteringskrav

 • Intro til EU’s rapporteringsdirektiv (CSRD), ESRS-standarder og frivillig ESG-standard for SMV'er
 • Hvilke krav og forventninger til ESG møder I? Hvordan kan I opfylde kravene?
 • Hvilke strategiske og forretningsmæssige fordele kan I opnå med ESG?

Workshop 2 Værdikæde og forretningsmodel

 • Intro til værdikæde og forretningsmodel
 • Kortlægning af jeres værdikæden og Due diligence for bæredygtighed
 • Fastlæggelse af jeres nuværende forretningsmodel

Workshop 3 Væsentlighedsanalysen

 • Intro til væsentlighedsanalysen
 • Identificere og fastlægge væsentlige ESG-områder for jeres virksomhed
 • Hvordan kan I bruge væsentlighedsanalysens resultater i jeres videre arbejde?

Workshop 4 ESG-rapport

 • Indhold og struktur i ESG-rapporten
 • Dataindsamling for oplysningspunkter samt mål og planer for jeres bæredygtige udvikling
 • Udgivelse af ESG-rapport

 

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til alle organisationer, der ønsker inspiration og metoder til at arbejde med ESG i praksis.

 

Link

Læs mere om

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller