Workshop – ESG-rapportering i praksis

Workshop - ESG-rapportering i praksis

Vi tilbyder 1 dags workshop i udarbejdelse af en ESG-rapport for en eller flere medarbejdere i virksomheden. Workshoppen kan være et led i et samlet uddannelsesforløb, som typisk gennemføres over 4 x ½-1 dag kaldet ”Workshopforløb - ESG i praksis”.

Udarbejdelse af en ESG-rapport får stadig større strategisk og forretningsmæssig betydning. Det skyldes bl.a. nye EU-krav i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som stiller krav om, at alle større virksomheder og børsnoterede SMV’er fra 2024 skal udarbejde en ESG-rapport som led i deres årsregnskab.

For at kunne gøre dette har disse virksomheder behov for data fra deres værdikæde/-leverandører. På den måde bliver langt de fleste virksomheder – også SMV’er - direkte eller indirekte berørt fx ved at skulle besvare kundespørgsmål/-krav fx om virksomhedens CO2-aftryk (scope 1-3), som er et af de nye målepunkter i ESG-kravene. Selvom I som SMV-virksomhed pt ikke skal opfylde rapporteringskravene, bør I kende til CSRD samt den nye frivillige ESG-standard for SMV'er, som blev publiceret i jan. 2024. Standarden indeholder en række krav, herunder 3 rapporteringsmoduler med konkrete oplysningskrav, en dobbelt væsentlighedsanalyse mm samt vejledninger i opfyldelse af standardens krav.

ESG får således stor strategisk og forretningsmæssig betydning, da manglende ESG-data på sigt kan påvirke SMV-virksomheders muligheder for at fastholde eksisterende og få nye kunder. Samtidig indebærer udarbejdelse af en kvalificeret ESG-rapport dog også muligheder for at styrke virksomhedens konkurrenceevne og dermed tage markedsandele.

En ESG-rapport bygger på indsamling af data om virksomhedens status og indsats inden for miljø (E: Environmental), det sociale område (S: Social) og god ledelse (G: Governance) og omfatter normalt sidste regnskabsår.

 

Formål

Formålet er at klæde jeres medarbejdere på til at kunne planlægge og udarbejde en ESG-rapport fx som led i jeres bæredygtige udvikling, opfylde kundekrav mm.

Workshoppen giver en grundlæggende introduktion til ESG og udvikler deltagerne til at lede eller forestå udarbejdelse af en kvalificeret ESG-rapport i egen virksomhed.

 

Indhold

Workshoppen omfatter typisk følgende temaer, der kan tilpasses jeres behov:

 • Hvad er ESG-rapportering og hvilke krav stiller EU?
 • Opgave - hvilke kundekrav og -forventninger til ESG møder I?
 • Hvilken strategisk betydning har ESG-rapportering for os?
 • Opgave – hvilke gains og pains ser I med ESG?
 • Struktur og indhold i den gode ESG-rapport
 • Opgave - hvordan tænker vi vores ESG-rapport
 • Intro til dobbelt væsentlighedsanalyse
 • Opgave - fastlæg jeres væsentligste bæredygtighedspunkter
 • Dataindsamling for oplysningspunkter samt mål og planer for vores udvikling
 • Opgave - hvordan finder vi data og fastlægger mål og indsatser?
 • Hvordan skal vores leverandører bidrage med valide ESG-data?
 • Opgave – Hvilke data skal vores leverandører bidrage med?
 • Hvordan komme i gang med ESG-rapportering i vores virksomhed?

 

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til alle organisationer, der ønsker inspiration og metoder til at arbejde med ESG-rapportering.

 

Link

Læs mere om

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller