Hyr en interim projektleder

Hyr en interim projektleder

Mangler i ressourcer eller kompetencer til jeres projekt? Har I brug for en erfaren projektleder, så hyr os som en interim projektleder og gør brug af vore mangeårige erfaringer med projektledelse fra utallige projekter i private og offentlige virksomheder.

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter erfarne projektledere, som kan være med til at fastlægge, planlægge, iværksætte og gennemføre et projekt samt implementere projektet i praksis. Det kan være projekter inden for forretnings-, organisations-, strategi- eller salgsudvikling eller andre områder, hvor I har behov for en interim projektleder. Det kan også være i forbindelse med EUDP-, MUDP- eller Socialfondsprojekter eller andre former for projekter med en begrænset tidsperiode.

En kvalificeret, erfaren projektleder udgør ofte forskellen på et projekts fiasko eller succes. Projektlederen er ”driveren”, som i samarbejde med jeres ledere og medarbejdere sikrer opfyldelse af de fastlagte projektmål.

Som projektledere har vi været med til at gennemføre en række udviklingsprojekter, også med offentlige tilskud samt udviklet projektstyringsmodeller og værktøjer til at styre projekter. Vi bygger på denne ”værktøjskasse” i vort daglige virke.

Endvidere har vi stor erfaring med projektorganisering og –kommunikation, så vi sikrer en høj grad af ejerskab i organisationen. Sammen med en fyldestgørende dokumentation af projektresultaterne (f.eks. i en manual) er det med til at sikre, at projektets resultater lever videre uden fortsat assistance fra os, når projektet afsluttes og overgår til driftsfasen.

Udover projektledelsesekspertise har vi en faglig ekspertise inden for en lang række fagområder. Mange af vore faste kunder anvender os derudover ofte på helt nye områder baseret på, at vi er gode til at styre projektet fra A til B – fra projektets start til slut.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk