Strategiudvikling

Strategiudvikling

Ønsker I at udvikle eller forny jeres strategi og dermed få nye tanker og vitalitet i virksomhedens udvikling? Så deltag i vores strategiforløb, der udvikler og sammenkæder jeres mission, vision, strategier og strategiske mål med de indsatsområder og handlings­planer, som sikrer opfyldelse af jeres visioner og mål.

Behovet for en klar strategi har aldrig været større, da der grundet den økonomiske krise i den vestlige verden er stigende konkurrence, herunder priskonkurrence. En klar strategi sikrer, at virksomheden bliver skarp på sit ståsted, herunder sine kunder/markeder, processer/kompetencer, ydelser m.v. og dermed skaber forudsætningen for sin fremtidige udvikling, så den f.eks. kan skabe et ”konkurrencefrit” marked (kaldet ”Blue Ocean”).

Mange virksomheder har udfordringer med deres nuværende strategier. Undersøgelser viser, at 80 % af alt strategiarbejde slår fejl, fordi de nye strategier ikke i tilstrækkelig grad bliver implementeret i praksis. Lakmusprøven er at spørge virksomhedens ansatte om, hvad det er for en virksomhed, de er ansat i?

Forstår de virksomhedens retning og mål, hvordan det relaterer sig til deres arbejde og hvordan de kan bidrage og skabe værdi?

boy2I mange tilfælde kender medarbejderne ikke det egentlige formål med deres arbejde, men udfører alene deres driftsmæssige opgaver. På den måde går virksomheden glip af et kæmpe innovationspotentiale, - et potentiale, der først udfoldes, når medarbejderne kender, forstår og bakker op om strategien.

For at få succes med strategiudvikling skal der derfor fra starten være fokus på implementering og ejerskab blandt medarbejderne.

Det er således en god idé ikke alene at involvere virksomhedens ledergruppe i strategiudviklingen men også at involvere mellemledere samt evt. udvalgte medarbejderrepræsentanter.

Hvordan komme i gang?

Vores koncept for strategiudvikling iværksættes ved at planlægge 3-4 heldags workshops over ca. 2 måneder med deltagelse af ledergruppen samt øvrige involverede medarbejdere. På seminarerne diskuteres, udvikles og fastlægges virksomhedens;

  • Mission og vision
  • Økonomiske mål og nuværende h.h.v. fremtidige forretningsgrundlag
  • Nuværende og fremtidige strategilærred med værdiparametre f.eks. baseret på Business Model Canvas
  • Strategier f.eks. baseret på en ny Blue Ocean Strategi
  • Værdi-/vækstskabelsesmodel baseret på Balanced Scorecard
  • Måltavle med KPI’er baseret på Balanced Scorecard
  • Strategisk procesmodel med virksomhedens kerne-, støtte- og ledelsesprocesser

På seminarerne fastlægges relevante opgaver til udførelse inden det efterfølgende seminar, hvor der samles op på og reflekteres over løsningerne med henblik på forståelse, ”trykprøvning” og evt. revision heraf.

Når seminarrækken er gennemført, vil der blandt deltagerne være skabt en klar forståelse af sammenhængen mellem virksomhedens retning i form af vision, mission, strategiske mål og strategier samt jeres fremadrettede indsats i form af relevante handlinger/handlingsplaner vedr. procesinnovation, målstyring m.v. for at iværksætte og følge op på indsatsen. På den måde iværksættes og følges op på strategien.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk