Tavler og tavlemøder

Tavler og tavlemøder

Ønsker I at forbedre jeres effektivitet, kundefokus og medarbejdertilfredshed? Og at skabe et godt dialogforum og engagere jeres medarbejdere i at opfylde jeres mål, gøre status på opgaver, identificere problemer og gennemføre forbedringer? Så indfør tavler og tavlemøder.

Med høje danske lønninger og en konkurrenceevne under pres er der behov for, at alle medarbejdere i en virksomhed bidrager til innovation og udvikling af virksomheden. Der er ikke råd til kun at anvende medarbejdernes arme og ben – hovederne skal også i spil for at forbedre produktivitet og konkurrenceevne.

billede7 (2)Medarbejderne skal derfor mere på banen og have større indflydelse på egen arbejdssituation – men også større ansvar for at bidrage til udviklingen.

Indførelse af tavler og tavlemøder har givet rigtig gode resultater mange steder f.eks. med produktivitetsstigninger på op til 20 % blot ved at indføre tavler og afholde 10 – 15 min. tavlemøder hver uge.

Men for at få succes med tavler og tavlemøder kræver det, at ledelse og medarbejdere er ”klædt på” hertil f.eks. gennem deltagelse i udformning af tavlerne, deltagelse i lederuddannelse og medarbejderuddannelser vedr. tavler og tavlemøder m.v.

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. Skal produktiviteten hæves, antal forbedringer øges, medarbejdertilfredsheden øges?

Dernæst arbejdes med at fastlægge indhold og form i de forskellige tavler, der skal anvendes på h.h.v. medarbejder- og lederniveau, og tavlerne anskaffes og opsættes. Typisk er der også behov for at udvikle leder- og medarbejderrollen samt –kompetencerne gennem forskellige 1-2 dags kurser, hvor der bl.a. afholdes tavlemøder i praksis.

Der skal erfaringsmæssigt arbejdes en del med udvikling, test og tilretning af tavlerne og tavlemøderne før deres endelige form ligger fast. Efter indførelsen er det en god ide at foretage opfølgning på tavlernes og tavlemødernes indhold og form f.eks. gennem tavle audit, der giver en kvalificeret tilbagemelding for styrker og forbedringsområder.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk