Salgsudvikling gennem topkundestrategi

Salgsudvikling gennem topkundestrategi

Ønsker I at øge jeres omsætning og indtjening, f.eks. gennem en fordobling på 5 år?

Så anvend jeres salgs- og udviklingsmæssige ressourcer optimalt! Prioriter topkunderne og fokuser indsatsen på at finde, bearbejde, sælge til og fastholde de eksisterende eller nye topkunder, der skal sikre virksomhedens vækst!

image5Det viser sig ofte, at 10-20% af virksomhedens kunder står for 80-90% af indtjeningen, mens en række kunder ofte giver et direkte negativt bidrag.

Alligevel har mange ikke nærmere specificeret den indsats og de services, der specielt skal tilbydes topkunder. Ideen med topkundestrategi (på engelsk Key Account Management, KAM) er at prioritere virksomhedens ressourcer inden for primært salg, men også udvikling og logistik/produktion på et mindre antal topkunder med stor omsætning og potentiale.

Målet er at øge omsætning og indtjening ved at gøre topkunderne til mere loyale partnere, så virksomheden fungerer som en integreret del af kundens organisation, og servicerer kunden salgs­- og
udviklings­mæssigt samt logistisk.

Ved at implementere de strategiske services, der specielt skal tilbydes topkunder, øges kundeloyaliteten og dermed forretnings­omfanget.

En implementeret topkundestrategi med en bedre styring af salgsindsats og – ressourcer er vejen til øget vækst, større kundeloyalitet samt bedre forekast af omsætning og indtjening.

Hvordan komme i gang?

Vi tilbyder et gratis salgstjek for at afdække de områder, hvor I med fordel kan forbedre jeres salgsindsats. På den baggrund kan I beslutte, om I vil iværksætte et egentligt projekt.

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en hand­lingsplan. Nuværende topkunder identificeres og fastlægges inkl. kriterier her­for, og de services, topkunderne skal tilbydes, defineres.

Desuden fastlægges de konkrete, potentielle topkunder, som virksomheden gerne vil have. Derefter skal der med udgangspunkt i projektmål og -behov typisk arbejdes med udvikling af områder som; salgskompetencer og -processer, organisering, værktøjer, it-systemer, måle­systemer, kundeaftaler og salgsbudskaber samt forbedrede relationer mellem salg og udvikling h.h.v. planlægning/produktion.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk