Strategisk målstyring

Strategisk målstyring

Ønsker I at få bedre styring af den indsats, der skal til for at opnå jeres mål? Så indfør en bedre strategisk målstyring med fokus på indsatsmål for de områder, I ønsker at forbedre.

image6Mange virksomheder oplever, at deres strategiske mål og visioner ikke opfyldes
i praksis, og virksomheden undertiden må nedjustere forventningerne i overensstem­melse med de faktiske resultater f.eks. for indtjeningen.

Det kan skyldes, at der ikke er skabt en klar sammenhæng mellem resultatmål og den nødvendige indsats, der skal føre til målopfyldelse.

Ved at udbygge virksomhedens målstyring med de vigtigste mål for indsatsen, kobles de strategiske mål med de processer, der skal sikre opfyldelse af strategien.

Vi kalder ofte disse mål for virksom­­­hedens ”kondital”, idet de siger noget om, hvor ”fit” virksomheden er.

Målstyringen fungerer dermed som et varslingssystem (”early warning”), hvilket giver virksomheden mulighed for at gribe ind og forbedre indsatsen, og dermed øge sikkerheden for målopfyldelse.

Den strategiske målstyring bygger normalt på indsats og mål (typisk kaldet KPI – Key Performance Indicators) i relation til 4 perspektiver; økonomi, kunder, processer og kompetencer/innovation baseret på ideerne i ledelsesmodellen Balanced Scorecard.

Internationale undersøgelser viser, at virksomheder med en strategisk målstyring i højere grad og mere stabilt lever op til egne strategiske mål.

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en hand­lingsplan. Dernæst identificeres de ”value drivers”, som definerer de indsatsområder, der skal opsættes mål for og måles på i virksomheden. Der optegnes typisk en ”spagetti”-model af sammenhængen mellem økonomi, kunder, processer og kompetencer/innovation.

På baggrund heraf fastlægges de udvalgte KPI’er, der skal der skal anspore organisationen til en forbedringsindsats  og samtidig fungere som ”early warning” på, om virksomhedens indsats er tilstrækkelig til målopfyldelse. Der opsættes og iværksættes et rapporteringssystem med indikatorer for faktisk målopfyldelse, f.eks. i form af trafiklys eller smiley’s.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk