Procesforbedringer

Procesforbedringer

Det er jeres forretningsprocesser, herunder især jeres kerneprocesser inden for salg, udvikling og produktfrembringelse, der skaber værdi for kunderne. Det er derfor afgørende at I løbende udvikler processerne, så I øger kundeværdi og effektivitet i jeres processer.

Best Practise, World Class Manufacturing og andre koncepter bygger på, at I løbende arbejder med procesforbedringer for perfektion. Men i mange virksomheder er procesforbedringer primært noget, der sker i store ryk i projekter – vi mangler de daglige, små forbedringer i hverdagen…

Nye IT-muligheder  giver bedre mulighed for, at brugere og interessenter i en virksomheds forretningsproces løbende kan kommentere og diskutere de enkelte procestrin og komme med forslag til forbedringer. Dermed kan medarbejderne løbende udvikle deres processer, så de bliver mere proaktive, kunde­orienterede, effektive og værdiskabende – eller set fra medarbejderside, nemmere at udføre og med mindre ”bøvl”.

I dag sker procesforbedringer ofte i større ryk. Anledningen kan være projekter som imple­mentering af en ny strategi, en turn-around, indførelse af Lean, store problemer/afvigelser eller indførelse af et nyt ledelsessystem inden for kvalitet, miljø, arbejds­miljø m.v. I sådanne projekter er der ofte god fokus på at involvere medarbejderne i at udvikle og forbedre deres egne processer for at sikre medarbejdernes ejerskab til resultatet.

Der opnås derfor typisk gode procesløft i forbindelse med disse projekter. image7

Men når projektet er færdigt f.eks. ledelsessystemet er indført/certificeret bliver det hverdag igen. I hverdagen er der ofte ikke fokus på forbedring af processerne, måske fordi det opfattes som ”besværligt” at ændre i ledelsessystemet eller fordi der mangler en platform til at dele ideerne.

I mange virksomheder foretages kun få procesløft i ledelsessystemet og typisk som følge af interne eller eksterne audit eller ledelsens årlige evaluering. Ved at gøre procesforbedringer til en løbende, gerne dagligdags aktivitet skabes ikke alene mange flere procesløft, men også større ejerskab og engagement blandt medarbejderne, da de får større indflydelse på at udvikle egne processer og arbejdsplads.

Hvordan komme i gang?

Vi kan f.eks. tilbyde en 1-dags workshop, hvor I vælger en proces, som I gerne vil kortlægge, dokumentere og forbedre. Som resultat af workshoppen får de deltagende medarbejdere en større procesforståelse, processen er blevet optegnet og forbedret, og I har fået inspiration og erfaringer, så I bagefter arbejder videre med procesforbedringer i hver­dagen.

Vi kan også bidrage til processen videre udvikling eller til et samlet projekt med procesforbedringer af en række processer. Her fastlægges først projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. På baggrund heraf introduceres procesforbedringer og værktøjer til de involverede medarbejdere, som efterfølgende arbejder med at forbedre deres processer.

Såfremt processerne skal indgå i et ledelsessystem f.eks. inden for kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø sikrer vi, at I opfylder kravene i de relevante standarder, så I har mulighed for at blive certificeret eller opretholde jeres certificeringer.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk