Forretningskoncept

Udvikling af nyt forretningskoncept

Ønsker I at fastholde eller øge jeres omsætning og indtjening? Så invester i udvikling af nye forretningskoncepter.

Mange virksomheder oplever, at der i disse år skal arbejdes hårdere for at opretholde eller øge omsætningen. Er der tale om et ligefrem faldende marked, skal markeds­andelen øges for at opretholde omsætningen f.eks. ved at få nye kunder eller øge forretningsomfanget med de eksisterende kunder gennem salgsudvikling.

Ofte skal virksomhedens produkt­portefølje tilpasses eller forøges, så markedet for virksom­hedens ydelser bliver større, og der populært sagt kommer flere varer eller ydelser for kunderne at vælge imellem, herunder bedre muligheder for kundespecifikke løsninger

boy3Inden for B2B-markedet går trenden i disse år på, at gøre virksomheden til de vigtigste kunders (topkundernes) strategiske partner f.eks. gennem strategiske partnerskabsaftaler og at tilbyde topkunderne konkurrencedygtige totalløsninger (one stop shopping).

At tilbyde topkunderne totalløsninger handler om, at virksomheden behersker relevante forsyningskæder med forskellige forretningskoncepter, produkter og ydelser gennem egen virksomhed eller partnere - ofte i lavtlønsområder.

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlings­plan. Reelle kundebehov afdækkes, og der fastlægges ideer til et nyt forretningskoncept baseret på innovative ideer i organisationen og gerne i samspil med udvalgte kunder eller andre markedsaktører f.eks. slutbrugere.

Derefter skal med udgangspunkt i projektmål og -behov arbejdes med udvikling af konceptet, herunder typisk værktøjer og -processer, organisering, kompetencer, it-systemer, måle­systemer, kundeaftaler og salgsbudskaber.

Konceptet dokumenteres ofte i en samlet manual for det nye forretningskoncept f.eks. på virksomhedens intranet.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk