TOPKUNDESTRATEGI

Workshop - Topkundestrategi

Fordoble omsætningen på 5 år

Ideen med topkundestrategi (på engelsk Key Account Management, KAM) er at prioritere virksomhedens ressourcer inden for primært salg, men også udvikling og logistik/produktion på et mindre antal topkunder med stor omsætning og potentiale.

Målet er at øge omsætning og indtjening ved at gøre topkunderne til mere loyale partnere, så virksomheden fungerer som en integreret del af kundens organisation, og servicerer kunden salgs­- og udviklings­mæssigt samt logistisk. Ved at implementere de strategiske services, der specielt skal tilbydes topkunder, øges kundeloyaliteten og dermed forretnings­omfanget.

En implementeret topkundestrategi med en bedre styring af salgsindsats og – ressourcer er vejen til øget vækst, større kundeloyalitet samt bedre forekast af omsætning og indtjening. Vi har flere eksempler på, at virksomhedens omsætning og indtjening på den måde er blevet fordoblet på 5 år.

Formål

Formålet med denne 1-dags workshop er at introducere ideerne i at arbejde med en topkunde­strategi for maksimering af værdien af virksomhedens salgsindsats. I løbet af workshoppen diskuteres i hvilken udstrækning, der allerede arbejdes topkundeorienteret, lige som der diskuteres og fastlægges ideer til en topkundestrategi i virksomheden.

Workshoppen giver deltagerne en fælles oplevelse samt større viden om vigtigheden af at arbejde topkundeorienteret samt giver inspiration til de medarbejdere i virksomheden, der i praksis arbejder med topkunder.

billede001 (2)Under workshoppen diskuteres derfor en bedre kundedifferentieret indsats, indsatsmål, forbedringer i salgspipelinen, forbedrede kunde­informationer og aktivitetsplaner. Derudover diskuteres også den nødvendige proces- og kompetence­­udvikling for at arbejde systema­tisk med topkunder i praksis og dermed implementere en topkundestrategi med succes.

Indhold

Workshoppen kan efter drøftelse med jer f.eks. indeholde følgende programpunkter:

● Topkundestrategi som led i virksomhedens udvikling
● Hvilke topkunder har vi?
● Hvordan definerer vi en topkunde?
● Differentieret indsats overfor forskellige kundegrupper
● Udvikling af salgspipelinen til en topkundestrategi
● Indsatsstyring og -rapportering
● Kompetencekrav og organisering

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk