Workshop – Udvikle jeres tavler og tavlemøder

Workshop - Udvikle jeres tavler og tavlemøder

Vi tilbyder en intern 1-dags workshop, hvor vi sammen med jeres ledere og (udvalgte) medarbejdere arbejder konkret med at fastlægge formål, indhold og form på jeres tavler og tavlemøder, så I kommer godt i gang.

Erfaringen viser, at mange har prøvet at etablere tavler og iværksætte tavlemøder, men dernæst oplevet, at interessen og brugen af dem i driften stopper ret hurtigt, f.eks. fordi der ikke er tilstrækkeligt ejerskab til tavler og møder eller arbejdet kvalificeret med deres form og indhold.

Formålet med tavler og tavlemøderne skaber rammerne for tavlernes og mødernes indhold og er ofte ret forskellig fra virksomhed til virksomhed. Vil I have synliggjort jeres mål og resultater eller jeres igangværende opgaver, have medarbejderne mere på banen i forhold til håndtering af afvigelser, reklamationer og forbedringer eller hvad er egentlig formålet?

Uanset formål vil indførelse af tavlemøderne være med til at forbedre jeres effektivitet, kundefokus og medarbejdertilfredshed. Og samtidig skabe et godt dialogforum og engagere jeres medarbejdere i f.eks. at opfylde jeres mål, gøre status på deres opgaver, identificere problemer, komme med ideer og beslutte forbedringer til udførelse inden næste møde.

Baggrund

Med høje danske lønninger og en konkurrenceevne under pres er der behov for, at alle medarbejdere i en virksomhed bidrager til innovation og udvikling af virksomheden. Der er ikke råd til kun at anvende medarbejdernes arme og ben – hovederne skal også i spil for at forbedre produktivitet og konkurrenceevne.

billede7 (2)Medarbejderne skal derfor mere på banen og have større indflydelse på egen arbejdssituation – men også større ansvar for at bidrage til udviklingen.

Indførelse af tavler og tavlemøder har givet rigtig gode resultater mange steder f.eks. med produktivitetsstigninger på op til 20 % blot ved at indføre tavler og afholde 10 – 15 min. tavlemøder hver uge.

Men for at få succes med tavler og tavlemøder kræver det, at ledelse og medarbejdere er godt ”klædt på” hertil bl.a. gennem deltagelse i denne workshop med fastlæggelse af formålet med tavler og –møder, udformning af tavler m.v., så der bliver aftalt konkrete ”spilleregler” for den praktiske brug af tavler og –møder.

Indhold

Workshoppen kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:

  • Introduktion til tavler og tavlemøder
  • Diskussion og afklaring af formålet med tavler og tavlemøder
  • Hvad skal vores tavle indeholde?
  • Hvordan skal vores tavle udformes?
  • Hvordan får vi datainput til tavlen?
  • Hvordan anvender vi data på tavlen?
  • Hvad skal vores tavlemøder indeholde?
  • Plan for den videre udvikling og indførelse af tavler og tavlemøder

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk