Brug en dag på jeres udvikling

Workshop - Udviklingsdag

Vi tilbyder en udviklingsdag for jeres team eller en afdeling, hvor I tager en ”time-out”, gør status på jeres nuværende indsats og samarbejde samt ikke mindst får diskuteret jeres udfordringer, herunder arbejder på at få fastlagt, hvor I skal hen, og hvordan I kommer det.

I en ofte presset hverdag er der sjældent tid til i fællesskab at gøre status på og udvikle teamsamarbejdet. Ideen er at vi i teamet/afdelingen bruger en dag på at høre den enkelte medarbejders synspunkter vedr. afdelingens udvikling og samarbejde samt diskuterer nødvendige forbedringer heri. På den måde bliver hver enkelt medarbejders synspunkter hørt, der opnås konkret videndeling, forbedret ejerskab, inspiration og motivation for indsatsen, lige som konkrete forbedringstiltag aftales.

Før udviklingsdagen fastlægger vi i fællesskab et program baseret på en dialog om jeres aktuelle behov og udfordringer. Som forberedelse til dagen kan vi endvidere tilbyde at indsamle fakta om jeres status, ønsker og behov inden for konkrete områder.

boyDet kan f.eks. være gennem interviews af/spørgeskema til jeres medarbejdere f.eks. for at udføre en SWOT-analyse, måle på medarbejdertilfredsheden, udføre en profilanalyse etc. Eller det kan være gennem interviews af eller spørgeskemaer til jeres kunder eller interessenter omkring tilfredsheden med samarbejdet.

Vi analyserer og præsenterer herefter resultaterne på udviklingsdagen, som et faktuelt grundlag for diskussionerne på dagen. I henhold til programmet faciliterer vi udviklingsdagen og sikrer, at alle kommer til orde. Endvidere kan vi bidrage med videninput inden for nogle af vores kompetenceområder f.eks. om salg, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, procesinnovation, målstyring, tavler og tavlemøder mm.

Vi udarbejder et møderesumé fra udviklingsdagen med de aftalte aktions og sender det til jer.

Program

Udviklingsdagen kan efter drøftelse med jer f.eks. indeholde programpunkter som:

 • Vores aktuelle situation

 • Vores udfordringer de kommende år

 • Fastlæggelse (eller gennemgang) af vores forretningsplan, budgetter og mål/KPI

 • Gennemgang af vores økonomiske situation

 • Hvordan får vi øget vores omsætning/indsats?

 • Hvordan får vi flere kunder? Eller øget deres tilfredshed?

 • Hvordan kan vi forbedre værditilbuddet til kunderne?

 • Hvordan kan vi forbedre vores processer?

 • Hvordan får vi frigjort kapacitet? F.eks. gennem prioritering og/eller outsourcing

 • Hvilke aktiviteter/ydelser skal vi gøre mere eller mindre ved?

 • Hvordan kan vi øge jobglæde og motivation i teamet?

Samt evt. konkrete videninput fra vores side.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk