Værdibaseret facilitering

Kursus - værdibaseret facilitering

Få mere organisatorisk videndeling og innovation gennem facilitering

Vi tilbyder et 2-3 dags virksom­heds­internt kursus i værdibaseret facilitering i praksis.

Ideen er at forbedre organisationens videndeling, indsats, innovation og arbejdsglæde inden for fastlagte fokusområder ved at uddanne interne facilitatorer, der gennem besøg ved udpegede organisatoriske enheder faciliterer og inspirerer til forbedringer inden for disse fokusområder.

Fokusområder vil typisk være områder, hvor der er igangværende projekter f.eks. inden for Lean, CSR, salgsudvikling, Lean, kvalitetsudvikling, arbejdsmiljø, miljø m.v. Det kan også være et led i opfølgning på strategiimplementering, som en task force, der afdækker den nuværende situation eller for afklaring af behov for udvikling inden for fokusområdet f.eks. for øget produktivitet, bedre samarbejde, bedre arbejdsmiljø, benchmarking mm.

Under besøget følger facilitatorerne op på status samt diskuterer styrker og forbedrings­muligheder i områdets hidtidige indsats inden for fokusområdet. Ved faciliteringen fokuseres typisk på, om enheden ”gør tingene rigtigt” i.f.t. projektmål/-formål og evt. konkrete krav indenfor fokusområdet samt om enheden ”gør de rigtige ting – rigtigt” d.v.s. om enhedens indsats og resultater understøtter opfyldelsen af visioner, strategier, mål og planer.

3mandVærdibaseret facilitering sætter fokus på styrker og forbedringsområder i områdets nuværende indsats gennem en positiv tilgang til og dialog med de involverede.

Faciliteringen medvirker dermed til at sikre den nødvendige dynamik og vitalitet i udviklingen.

Til gengæld stiller kvalificeret facilitering krav til facilitatorerne kompetencer f.eks. spørge­teknik for at blive en succes.

Formål

Formålet med kurset er at præsentere og diskutere vores faciliteringskoncept, herunder forskel­len til traditionel kontrol og audit, som det kendes inden for Lean og ledelsessystemer.

Der er fokus på kvalificeret spørgeteknik som fundament for en god og åben dialog, hvor modtageren reflekterer over egen virkelighed og inspireres til forbedringer heri. Endvidere diskuteres facilitators rolle, og der introduceres til og trænes i facilitering i praksis.

Kurset udvikler deltagerne til facilitatorer, der kan planlægge, udføre og rapportere et faciliteringsbesøg ud fra en rolle som facilitator og coach snarere end en ”controller”-rolle.

Indhold

Kurset kan efter drøftelse med jer f.eks. indeholde følgende programpunkter:

  • Hvorfor facilitering?

  • Introduktion til facilitering

  • Kvalificeret interview og notatteknik

  • Planlægning, forberedelse og gennemførelse af et faciliteringsbesøg

  • Facilitator som coach og inspirator

  • Facilitering i praksis – på fastlagte områder i organisationen

  • Rapportering og refleksion over de udførte faciliteringsbesøg

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk