Workshop – Forbedr en af jeres processer

Workshop - Forbedre en af jeres processer

Vi tilbyder en intern 1-dags workshop, hvor vi arbejder konkret med forbedring af en af jeres forretningsprocesser efter jeres eget valg og samtidig viser metoder til at indføre løbende procesforbedringer hos jer. Dermed skaber vi de nødvendige forudsætninger for, at de aftalte forbedringer bliver indført i praksis hos jer, og at I fortsætter indsatsen med løbende forbedringer i processen efter workshoppen.

I kan f.eks. vælge en af jeres kerneprocesser inden for salg, produktudvikling eller produkt-frembringelse, der skaber direkte værdi for jeres kunder eller en af jeres støtte- eller ledelsesprocesser f.eks. reklamationsbehandling, indkøb mm. Måske har I i forvejen dokumenteret processen, f.eks. i et ledelsessystem inden for f.eks. kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø, men det er ikke en forudsætning. Eneste forudsætning er, at I ønsker øget værdi og effektivitet i processen, så den bliver mere proaktiv, fokuseret, kundeorienteret mm, så I får udviklet processen til Best Practice, World Class eller hvilke procesmål, I nu har.

Workshoppen er relevant for procesejere, brugere og andre interessenter til processen, herunder interne ”kunder” og ”leverandører”. Der arbejdes med procesorientering og kortlægning, evaluering og forbedring af jeres proces som grundlag for at fortsætte den videre dialog og løbende udvikling af processen efter workshoppen. Ved at involvere alle procesinteressenter i workshoppen opnås et godt ejerskab til den nye proces og dens fortsatte forbedring.

Baggrund

I dag sker procesforbedringer ofte i større ryk. Anledningen kan være projekter som implementering af en ny strategi, en turn-around, indførelse af Lean, store problemer/afvigelser eller indførelse af et nyt ledelsessystem inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø m.v. image7

Der opnås typisk gode procesløft i forbindelse med disse projekter. Men når projektet er færdigt f.eks. ledelsessystemet er indført/certificeret bliver det hverdag igen. I hverdagen er der ofte ikke fokus på forbedring af processerne, måske fordi det opfattes som ”besværligt” at ændre i ledelsessystemet eller fordi der mangler en platform til at dele ideerne. I mange firmaer foretages kun få procesløft i ledelsessystemet og typisk som følge af in- og eksterne audit eller ledelsens årlige evaluering.

Ved at gøre procesforbedringer til en løbende, gerne dagligdags indsats skabes ikke alene mange flere procesløft, men også større ejerskab og engagement blandt medarbejderne, ved at de får større indflydelse på og ansvar for at udvikle egne processer og arbejdsplads.

Indhold

Workshoppen kan tilpasses jeres ønsker og f.eks. indeholde følgende emner:
• Introduktion til procesorientering og processer
• Præsentation af ambitioner/mål for processen samt status på jeres nuværende proces
• Kortlægning og dokumentation af jeres nuværende proces
• Evaluering af og forbedringer i jeres nuværende proces
• Styring og udvikling af den nye proces i fremtiden
• Plan for den videre indførelse og udvikling af processen

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk