Lean audit

Kursus - Lean audit

Få mere dynamik og inspiration i jeres Lean-udvikling ved at indføre Lean audit

Ideen med Lean audit er at facilitere og inspirere til Lean-forbedringer ved at følge op på og diskutere styrker og forbedringsmuligheder i jeres hidtidige Lean-indsats, herunder status, planer og resultater inden for de auditerede områder.

lean2Ved Lean audit fokuseres på, om ”vi gør tingene rigtigt” i.f.t. formål og indhold i virksomhedens Lean-initiativer samt om ”vi gør de rigtige ting – rigtigt” i forhold til virksomhedens strategier. Her fokuseres på, om virksomhedens Lean indsats og resultater understøtter opfyldelsen af virksomhedens visioner, strategier, mål og planer.

Lean audit sætter gennem en positiv tilgang til og dialog med de auditerede områder fokus på styrker og forbedringsområder i deres hidtidige Lean-indsats

Lean audit medvirker dermed til at sikre den nødvendige dynamik og vitalitet i udviklingen. Til gengæld stiller Lean audit krav til auditorernes kompetencer vedr. Lean og audit.

Formål

Formålet med dette 2-3 dages kursus er at præsentere og diskutere Lean audit konceptet, herunder forskellen til traditionel audit, som det kendes f.eks. inden for kvalitets- og miljøledelse.

Der sættes fokus på kundeværdi og værdiskabende processer, lige som der arbejdes med kvalificeret spørge- og notatteknik som fundament for en god og åben dialog. Endvidere gennemgås planlægning, forberedelse, gennemførelse og rapportering af Lean audit.

Kurset udvikler deltagerne til Lean auditorer eller facilitatorer, der kan planlægge, udføre og rapportere en Lean audit ud fra en rolle som facilitator og coach snarere end en ”controller”-rolle. Deltagerne får således ny viden om og inspiration til auditprocessen, herunder ikke mindst omkring auditorrollen, kvalificeret spørge- og notatteknik samt coaching.

Indhold

Kurset kan efter drøftelse med jer f.eks. indeholde følgende programpunkter:

  • Hvorfor Lean audit?
  • Introduktion til Lean audit
  • Kvalificeret interview- og notatteknik
  • Planlægning, forberedelse og gennemførelse af Lean audit
  • Auditor som coach og facilitator
  • Lean audit i praksis – på udvalgte områder i organisationen
  • Rapportering og opfølgning på Lean audit
  • Refleksion over de udførte audits
  • De videre Lean audit

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk