CØ SMV – Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er

CØ SMV - Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV'er

Er I interesseret i cirkulær økonomi? Og ønsker I viden om og en plan for, hvordan I som virksomhed konkret kan arbejde med cirkulær økonomi og samtidig udvikle en ny, bæredygtig forretningsmodel?

Så er det nye landsdækkende program "Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV'er" (forkortet "CØ SMV") lige noget for jer. Projektet er målrettet små og mellemstore virksomheder, og Lifestyle & Design Cluster er operatør på projektet. Vi kan tilbyde at være konsulenter på jeres projekt, da vi er blevet forhåndsgodkendt af Lifestyle & Design Cluster.

Projektet er en fantastisk mulighed for jer for at komme igang med og arbejde systematisk med cirkulær økonomi!

 

CØ SMV

Formålet med CØ SMV er at give deltagende virksomheder mulighed for at fremtidssikre virksomheden ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt og gøre virksomhedens produkter mere bæredygtige. Desuden at give virksomhederne mere viden om cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at udvikle virksomheden i retning af en mere cirkulær forretningsmodel samt at udvikle en strategi og en plan for en ny, cirkulær forretningsmodel.

Som virksomheden får I op til 100.000 kr. i støtte til en konsulent, som kan hjælpe jer med at gøre status på jeres nuværende bæredygtighed og udvikle en plan (Road Map) for jeres indsats de næste 0 - 10 år. Desuden udvikler I sammen med konsulenten en ny, bæredygtig forretningsmodel for et nyt/forbedret produkt eller serviceydelse, som tilgodeser de 3P (Profit - Planet - People).

Betingelsen er, at I er en lille eller mellemstore virksomheder (SMV’er), d.v.s. beskæftiger under 250 personer, har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR. Disse krav gælder desuden, såfremt I er ejet af en koncern med en vis ejerandel.

Der er 4 hold i projektet og ansøgningsfristerne er:

  • Hold 1: 7. december 2018 
  • Hold 2: 22. maj 2019
  • Hold 3: 22. november 2019
  • Hold 4: 22. maj 2020

Vi har indtil nu været konsulenter på 6 virksomheder i programmet.

 

Sådan søger I

I ansøger ved at downloade og indsende et kort ansøgningsskema med jeres virksomhedsstamdata, jeres motivation for at deltage, jeres overordnede mål/strategi og faglige kompetencer samt jeres erfaringer med bæredygtig forretningsudvikling.

Bemærk at fase 1 ligner programmet  "Rethink Business - Fokuseret værdikædesamarbejde", hvor vi gennem de sidste 3 år har været konsulenter for 10 virksomheder og har rigtigt gode virksomhedserfaringer og -cases:

Vi er derfor som nævnt også godkendt som konsulenter i det nye program. Læs nærmere om Rethink Business-programmet her.

I projektets anden fase er der som noget nyt mulighed for at 20-40 virksomheder kan få 10-30 % støtte til at implementere jeres nye forretningsmodel. I kan søge støtte til f.eks. indkøb af maskiner og udstyr samt proces- og kompetenceudvikling i forhold til den købte maskine. For at I kan søge til denne fase, skal I forinden have udviklet en ny, bæredygtig forretningsmodel, som I gennem programmet søger støtte til at realisere.

 

Projektforløb

Som led i projektet gøres først status på jeres nuværende bæredygtighed og der diskuteres ideer til og udvikles en plan (Road Map) for jeres indsats de næste 0-10 år. Indsatsen bygger typisk på principperne i konceptet Cradle to Cradle d.v.s. med fokus på materialesundhed og –genanvendelse, ren energi og vand samt social ansvarlighed, men indeholder også emner som affald, emballage og transport samt f.eks. strategi, branding/storytelling efter jeres valg.

Undervejs i forløbet diskuteres ideer til en ny bæredygtig forretningsmodel baseret på cirkulær økonomi og den 3-dobbelte bundlinje, som både fokuserer på at sikre god indtjening, social ansvarlighed og hensyn til miljøet (Profit - Planet - People). Dette dokumenteres i en ressourceprofil for virksomheden. I prioriterer herefter hvilken bæredygtig forretningsmodel for et nyt/forbedret produkt eller serviceydelse, I ønsker at arbejde videre med og konkretiserer ideen i en forretningsmodel ved at udvikle en Business Model Canvas (BMC) for ideen, herunder kunder, salgskanaler, value proposition m.v.

Gennem arbejdet med forretningsmodellen arbejdes med relevante muligheder for at øge jeres bæredygtighed og optimere jeres anvendelse af ressourcer f.eks. gennem forlænget levetid, Design for Disassembly (service-/reparationsvenlighed) eller take-back ordninger, serviceaftaler, leasing-modeller, dele-/platformsbaseret økonomi, industrisymbioser m.v.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk