Linatech blev en mere bæredygtig maskinbygger og underleverandør

Linatech blev en mere bæredygtig maskinbygger og underleverandør

For Linatech har deltagelsen i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde givet indsigt og gode ideer til at udvikle virksomheden i en mere bæredygtig retning.

Linatech har ny ejer og ny strategi

Linatech A/S i Kjellerup fik ny ejer i 2016 og har i 2017 været i gang med en strategiproces. Virksomheden udvikler og producerer specialmaskiner, fungerer som underleverandør og udfører maskinservice inden for en række forskellige brancher, bl.a. medicoindustrien.

Virksomheden valgte i efteråret 2016 at deltage i Rethink Business projektet. Adm. dir. Martin Arberg fortæller: - Med stigende mangel på ressourcer ønskede vi at udvikle vores mind-set og blive bedre til at se tingene i det store perspektiv. Samtidig ønskede vi at få værdifuld sparring fra kompetente og kreative personer, uden at det hele blev lidt for langhåret.

- Da vi begyndte at koble mulighederne for bæredygtig business med vores nye strategi gav det hele pludselig mere mening. Vi kan bl.a. se, at vi skal fokusere på vores ressourceforbrug, herunder emballage, el og varme, men også på flere grønne muligheder, når vi bygger specialmaskiner til vore kunder.

Rejsen er godt i gang

Undervejs i forløbet blev der diskuteret mange muligheder og ideer til at forbedre indsatsen. Martin Arberg fortæller:

- Vi havde allerede omlagt alt vor belysning til LED, og var godt klar over, at der var flere muligheder for at reducere energiforbruget. Jeg blev dog overrasket over, at det er relativt billigt at omlægge elforbruget til klimavenlig el, så vi har nu besluttet, at vi i løbet af de næste 4 år vil omlægge al vores elforbrug til klimavenlig el og dermed spare miljøet for ca. 78 tons CO2 pr år.

- Desuden har vi indført et nyt plastkassesystem, der cirkulerer mellem os og nogle af vore leverandører, så vi får reduceret forbruget af papemballage og dermed sparer ressourcer. Dette samarbejde skal udvides til alle leverandører de kommende år.

Endelig er det virksomhedens plan at få overblik over sine affaldsmængder med henblik på at identificere muligheder for øget genbrug og dermed opnå ressourcebesparelser.

Udvikling af nyt forretningskoncept

Som maskinbygger og underleverandør til mange store virksomheder kræver det et godt samspil med kunderne at sikre en god bæredygtighed i den fremadrettede indsats, da det i høj grad er kunderne, der specificerer produkterne.

På enkelte områder er der dog muligheder, enten fordi Linatech selv udvikler en prototype, eller fordi der er tale om en kunde, der er åben for gode forslag til produktforbedringer. Martin Arberg fortæller:

- Vi drøftede forskellige muligheder i projektet og beskrev 3 mulige grønne forretningsspor, men endte med at fokusere vores indsats på en nyudviklet maskine til at mærke og udlevere blodprøveglas til brug for sygehuslaboratorier. Maskinen er udviklet i et samarbejde med HaemoMedtec A/S, som har stor viden inden for dette område, og som har et mål om at forbedre patientsikkerhed, kvalitet og effektivitet gennem det nye produkt. 

Sammen har de søgt Markedsmodningsfonden om tilskud til at optimere et nyt forretningskoncept til de nyudviklede maskine, hvor bæredygtighed er indtænkt.

- Vi havde allerede tænkt i lang levetid og nem adskillelse (Design for Disassembly) ved udvikling af maskinen bl.a. ved at anvende standardkomponenter i høj kvalitet og opbygge maskinen i moduler, - uden at tænke over, at dette også var bæredygtigt.

Maskinen kan med passende service og reparation holde i mange år og derefter genanvendes eller genbruges som rene materialefraktioner.

- Vi afholdt en rigtig god workshop, hvor vi i et bredt projektteam arbejdede med forretnings-modellen og oplevede, hvordan tværfagligheden og de mange øjne gav mange gode input og ideer, fortæller Martin Arberg. - Vi fik således fokus på, at maskinen evt. kunne leases ud, så vores kunde bevarer ejerskabet og kan sikre lang levetid. Endvidere fik vi fokus på, at maskinen bidrager til at reducere transport af blodprøver og øger kvaliteten af dem gennem færre fejl i blodprøvetagningen.

I Danmark foregår i disse år en centralisering af blodprøvetagningen på sygehusenes laboratorier. Det betyder, at blodprøver derfor ikke i samme omfang skal tappes og transporteres over et større geografisk område.

- Vi blev dog også opmærksomme på, at maskinen skaber nyt affald i form af små plastposer, som indeholder prøveglassene, så det er vigtigt, at disse kan opsamles og genbruges og i øvrigt er i et miljøvenligt materiale, nævner Martin Arberg.

Forretningsmæssige resultater

- Vi har fået god inspiration og en god plan for at gøre en kvalificeret indsats i vores virksomhed og dermed spare ressourcer eller omlægge dem til en mere miljøvenlig form. Vores nye Road Map konkretiserer således vores indsats for de næste 4 år, fortæller Martin Arberg.

Forretningsmæssigt har Linatech fået en bedre bevidsthed og en holdning til bæredygtig udvikling, som kan anvendes i det videre arbejde, og som de er overbeviste om på sigt vil føre til bedre forretningsmæssige resultater.

- Som en sidegevinst har vi fået udvidet vores netværk med kompetente partnere og konsulenter, lige som vi er kommet i dialog med en af de øvrige deltagere i programmet, hvilket kan føre til et nyt forretningssamarbejde.

- Projektet har været super inspirerende og vi vil derfor gerne anbefale andre maskinbyggere og underleverandører inden for Jern & Metal at deltage i det næste forløb med Lifestyle & Design Cluster og samarbejde med vores konsulent fra Milestone Pro, slutter Martin Arberg.

Læs mere om Linatech A/S på www.linatech.dk og om projektet her.

Link

Læs mere:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk