Højer Møbler A/S sikrer genbrug af brugte skolemøbler

Højer Møbler A/S sikrer genbrug af brugte skolemøbler

For Højer Møbler A/S har deltagelsen i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde medført, at ordet bæredygtighed er blevet konkretiseret i virksomhedens sprog og den bæredygtige udvikling er blevet sat på skinner.

 

Højer Møbler understøtter læring

Højer Møbler A/S i Vester Hassing har over 25 års erfaring i at udvikle, producere og levere møbler, indretningsforslag og rådgivning til undervisnings­sektoren under mottoet ”Rum i bevægelse”. Virksomheden har 24 medarbejdere, er SKI-leverandør og sælger primært møbler til danske folkeskoler, men har også eksport til bl.a. Sverige.

Møbler, indretningsforslag og rådgivning bygger på gode funktionelle, inspirerende og innovative løsninger, som skaber optimale forudsætninger for læring og erfarings­udveksling mellem mennesker.

Virksomheden har arbejdet med bæredygtighed i mange år og virksomhedens ejer Jens Højer er også formand for NBEN (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark).

Højer Møbler A/S har for 2 år siden også opbygget og indført et kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljø­ledelsessystem samt fået dette certificeret kombineret med en FSC-certificering.

Administrerende direktør Michael Glibstrup fortæller:

- Vi har i mange år haft fokus på bæredygtighed og deltaget i en række forskellige projekter inden for området bl.a. i NBE-regi og med Aalborg Universitet. Men vi savnede en konkret og fælles forståelse af, hvad bæredygtighed betyder i vores virksomhed.

Ved at deltage i projektet ønskede vi at definere, hvordan vi opfattede bæredygtighed, at kortlægge vores hidtidige indsats inden for området, at fastlægge de kommende års mål og indsatser samt at udvikle et nyt bæredygtigt forretnings­område. Og det er jo præcis, hvad Rethink Business-projektet går ud på.

 

Højer Møbler var allerede nået langt

Højer Møbler A/S var allerede ved projektets start en meget bæredygtig virksomhed, der havde et stort fokus på genan­vendelse, social ansvarlighed, transport m.v.

Virksomheden har bl.a. udviklet eget ECO-rating værktøj til at vurdere nye, egenudviklede produkter i forhold til miljø f.eks. i forhold til formaldehyd, ftalater, flammehæmmere m.v. Virksomheden sikrer samtidig, at der ved materialevalg sker en afklaring i.f.t. REACH og Miljøministeriets liste over uønskede stoffer.

Alle egenudviklede møbler er desuden i høj kvalitet og med lang holdbarhed, lige som de er moduldesignet og derfor nemt kan adskilles, så produktet kan repareres, og sliddele udskiftes.

Virksomheden vandt i 2018 et udbud af skolemøbler fra Aalborg Kommune. Som led heri har Højer Møbler A/S forpligtet sig til at tage kommunens brugte skolemøbler retur og om muligt reparere disse. Udbuddet vandt efter­følgende prisen som ”Danmark bedste udbud”.

 

Fokuseret forløb med ledergruppen

Højer Møbler A/S havde mange andre aktiviteter og projekter i gang samtidig med deltagelsen i Rethink Business-projektet. Virksomheden beslut­tede derfor at gennemføre et koncentreret forløb, hvor hele ledergruppen deltog.

- For at sikre en fælles forståelse af bæredygtig­hed i virksomheden og ejerskab til den fremtidige indsats valgte vi at inddrage hele ledergruppen i et fokuseret forløb med 3 workshops over 4 uger i april 2018, fortæller Michael Glibstrup.

- Vi begyndte processen med en fælles visionsdag, hvor vi bl.a. arbejdede med at fastlægge begrebet bæredygtighed i vores kontekst og drøftede vores visioner for bæredygtighed. Vi anvendte disse input til at skabe en oversigt over vores hidtidige indsats og strategier – og ikke mindst vores fremtidige visioner, dokumenteret i vores nye Road Map.

På en efterfølgende workshop blev der arbejdet videre med at skabe en fælles forståelse af det nuværende udgangs­punkt samt udvikle ideer til nye mål og indsatser vedrørende bæredygtighed. Desuden blev der udviklet ideer til nye, bæredygtige forretnings­modeller.

Michael Glibstrup fortæller: - Vi vil gerne være ambitiøse, men samtidig er vi også bevidste om, at vi skal have de nødvendige ressourcer til at gennemføre Road Mappens aktiviteter. Vi har derfor valgt at sætte fokus på udvalgte indsatsområder f.eks. mulighederne i det vundne udbud fra Aalborg Kommune.

Desuden vil vi gerne udvikle nye produkter i genanvendeligt materiale og blive endnu mere socialt ansvarlige f.eks. ved at tage folk i arbejdspraktik, ansætte elever og samarbejde med studerende om deres projekter.

 

Genbruger kundernes gamle skolemøbler

Som led i forløbet udviklede ledergruppen også 5 nye bæredygtige forretningsideer. Det var alle gode ideer, så det var svært at prioritere det spor, som Højer Møbler A/S ville arbejde videre med.

- Vi havde en del diskussioner i ledergruppen om vores ambitioner og ressourcemuligheder, herunder ikke mindst hvilke forretningsmodeller, vi skal udvikle på henholdsvis kort og lang sigt.

Vi endte med at beslutte os for at undersøge ”Aktivér det du har”, hvor skoler, der ønsker at anvende deres eksisterende møbler, kan få rådgivning til at få indrettet deres lokaler efter principperne om det aktiverende læringsrum samt inspiration til, hvordan de kan give deres gamle møbler nyt liv gennem elevprojekter.

Dermed kan vi hjælpe skolerne til at forlænge brugs- og levetiden på deres eksisterende møbler og de sparer penge i forhold til at skulle købe nye møbler, fortæller Michael Glibstrup.

På en efterfølgende workshop i ledergruppen blev der optegnet en Business Model Canvas og nærmere drøftet og fastlagt en implementerings­plan.

 

Er godt i gang med realisering

- Vi har været meget konkrete i vores implementerings­plan, idet vi har anført ansvar og forventet tidsforbrug for alle aktiviteter i planen.

Samtidig har vi fået tilknyttet en praktikant som hjælp til at realisere vores Road Map og vores forretningside. Det har betydet, at vi nu er godt i gang med realiseringen, fortæller Michael Glibstrup.

Højer Møbler A/S arbejder pt med 3 hoved­indsatser. Baseret på erfaringerne med udbuddet ved Aalborg Kommune undersøges interessen for bæredygtighed blandt andre kommuner. Desuden undersøges en række skolers interesse i ”Aktiver det du har”, lige som det nuværende ECO-rating system forbedres.

 

Vi fik ejerskab og struktur på bæredygtighed

- Vi synes, det har været en rigtigt god proces, hvor vi er blevet meget afklaret i vores forståelse af bæredygtighed og har fået ny viden. Vi oplever det som afgørende, at vi har involveret vores ledergruppe så kraftigt i projektet. Det betyder, at vores ambitioner er fælles, og at der er et rigtigt godt ejerskab til vores bæredygtige indsats.

Processen har medført, at vi nu har en klar køreplan for vores videre indsats i vores Road Map og dermed er blevet mere fokuserede i vores indsats. Vi har store forventninger til vores resultater i de kommende år, efterhånden som vi får gennemført planen, nævner Michael Glibstrup.

Højer Møbler A/S har tidligere anvendt Milestone Pro ApS som konsulenter i forbindelse med opbygning og indførelse af et ledelsessystem for nogle år siden.

- Vi har tidligere haft gode erfaringer med at anvende konsulent Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro, og har også denne gang været glade for den gode inspiration og processtøtte, vi har fået i projektet. Han har en god forståelse af vores virksomhed, og vi kan varmt anbefale ham til andre virksomheder, der ønsker at arbejde med cirkulær økonomi, slutter Michael Glibstrup.

 

Om projektet Rethink Business

Region Midtjyllands projekt Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 måneder i 2017-2018.

Projektet har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi, Cradle to Cradle og samarbejdsmodeller. På denne baggrund er udviklet løsninger med fokus på at forlænge produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på tværs af værdikæder.

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk