Petersholm vil udvikle deres bæredygtige Bed & Breakfast og gå efter Den Grønne Nøgle

Petersholm vil udvikle deres bæredygtige Bed & Breakfast og gå efter Den Grønne Nøgle

For Petersholm har deltagelsen i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde været et startskud til at udvikle organisationen og dens Bed & Breakfast i en bæredygtig retning og samtidig skabe en mere stabil indtjening.

Petersholm er et lille minisamfund – et community – bestående af ejeren og enkelte faste beboere, samt en række frivillige fra hele verden på kortvarige ophold. De bor i fællesskab på deres gård på 4 hektar uden for Odder i Midtjylland.

Petersholm fungerer primært som Bed & Breakfast, hobbygård og terapicenter. Gården producerer en række miljøvenlige rengøringsmidler, probiotiske drikkevarer, frugter og grøntsager dyrket efter permakulturelle principper uden brug af kemikalier. Kreativitet er en af Petersholms stærkeste ressourcer, så der er også meget innovation og kunsthåndværk på gården. Produkterne sælges på lokale markeder f.eks. i Odder.

Petersholm har haft Bed & Breakfast siden 2013, hvor gæster udefra kan overnatte i Petersholms 4 værelser eller lejligheder og nyde den omgivende natur. Derudover er der et yoga- og meditationsrum, som benyttes af både beboere og gæster. Gæsterne finder typisk Petersholm på www.airbnb.com eller www.booking.com, hvor de er blevet kåret som superhosts i 2018 og 2017, og desuden på www.bedandbreakfastguide.dk

Ejeren af gården Andrea Moreno fortæller:

– Vi drømmer om, at vi tager os af hinanden og jorden ved at dele en sund, bevidst og bæredygtig levevis. Vi vil være et hjem for mangfoldighed og en bæredygtig legeplads, hvor vi kan vokse, være eller finde os selv.

Vi går ind for reduce – reuse – recycle, så vi forsøger at være så bæredygtige som muligt og skabe et rent miljø også for de næste generationer.

Vi ønsker at skabe nye ting med alle de ressourcer, vi allerede har og at finde ressourcer til at skabe og fortsætte vores forskellige projekter. Vi har bl.a. for nylig etableret to køkkenhaver efter permakulturelle principper.

Det var derfor oplagt for os at gå med i programmet Rethink Business – Fokuseret værdikædesamarbejde med Lifestyle og Design Cluster som operatør og Milestone Pro ApS som konsulent, fortæller Andrea.

 

Bæredygtighed er en kerneværdi

For Petersholm er bæredygtighed i alle betydninger en kerneværdi. Der var derfor allerede inden projektdeltagelsen gennemført mange gode bæredygtige tiltag.

Der anvendes i vid udstrækning genbrugstræ og andre genbrugsmaterialer til renovering og opførelse af nye bygninger og til husholdningen. Alt organisk affald genbruges f.eks. til kompost, orme og høns og evt. overskudsinventar køres til REUSE i Aarhus.

På bygningerne er der placeret solfanger, lige som der anvendes varmepumpe og pillefyr til varmeproduktion. Desuden er der opsat solceller til at dække en del af elforbruget, mens resten dækkes af indkøbt vindmøllestrøm. Transporten til det lokale marked klares med cykel eller fælles transport.

 

De første skridt er allerede blevet taget

Projektet ved Petersholm er gennemført af en gruppe faste beboere samt udvalgte frivillige. Gruppen har forestået kortlægningen af den nuværende status vedr. bæredygtighed, fastlagt et Road Map for den fremtidige indsats og udvikling af en ny forretningsmodel.

En af gruppemedlemmerne er Isak Rich-Byberg, som fortæller:

– Vi har fået fastlagt nogle gode visioner for vores bæredygtighed i 2025. Et af vores langsigtede mål er så vidt muligt at være selvforsynende med mad og dermed eliminere behovet for at købe ind i butikkerne. Desuden ønsker vi at genbruge og upcycle alt det materiale, vi forbruger og genbruge alt vand, fortæller Isak.

Petersholm har i sit Road Map beskrevet de mål og indsatser, der skal føre til opfyldelse af visionerne. Allerede i 2018 skal der gennemføres en række tiltag, bl.a. med bedre måling og overvågning af vand- og energiforbrug samt solcelleproduktionen.

Der skal også dyrkes flere sprøjtefri grøntsager og iværksættes en bedre profilering af Petersholm. Derudover er der på gårdens velkomstskilt gjort plads til at reklamere med forskellige former for alternative behandlinger og terapeutisk massage.

Isak Rich-Byberg fortæller:

Vi oplever, at hovedparten af vores Bed & Breakfast gæster er meget tilfredse med opholdet og giver os en flot score. Men enkelte gæster er utilfredse med vores faciliteter og omgivelser, og det vil vi gerne gøre noget ved. Vi vil således forbedre vores profilering, så den bedre afspejler, hvem vi er, lige som vi gerne vil udvikle vores B&B.

Projektet har også haft fokus på at gøre Petersholm mere økonomisk bæredygtig gennem en mere stabil og øget indtjening. Det har bl.a. medført en ændret organisering af Petersholm og fastlæggelse af Petersholms mission og vision.

– Vi har drastisk reduceret antallet af frivillige til en fem-medlemmers kernegruppe suppleret med enkelte frivillige, der gerne skal blive i en længere periode og besidde relevante kompetencer. Det vil vi sikre gennem nye samarbejdsaftaler, der beskriver vores krav, opgaver, ansvar og forventninger til den frivillige. Desuden vil vi udvikle en ny jobmatrix samt bedre opgavebeskrivelser for vores løbende, driftsmæssige opgaver.

Vi har gennemført disse tiltag for at stabilisere gruppen og arbejde sammen med større samhørighed og harmoni. Vores møder er nu korte og mere effektive, og vi har fastlagt en arbejdsplan, der hjælper os med at tildele opgaver og udføre vores daglige rutiner, fortæller Isak.

Kernegruppen vil gennem disse tiltag også sikre, at Petersholm opretholder den nødvendige viden, og underviser de fremtidige frivillige i nødvendige færdigheder for at drifte og udvikle Petersholm.

 

Udvikler et mere bæredygtigt Bed & Breakfast

Petersholm valgte at fokusere sin nye forretningsmodel på udviklingen af et mere bæredygtigt B&B.

– Vores B&B har et stort potentiale, og det er vores mest stabile indtægtskilde. Vi ønsker, at vores gæster bliver inspireret af vores bæredygtige levevis og miljøbevidsthed, mens de nyder et behageligt ophold. Vores nye fokus er at forbedre faciliteter og omgivelser efter principperne i bæredygtighed og cirkulær økonomi.

På den måde ønsker vi at opnå flere fordele; øge kvaliteten af vores infrastruktur, opnå økonomisk bæredygtighed og optimere brugen af energi- og menneskelige ressourcer. Derudover tilstræber vi at øge vores kundebase, netværk og forbedre vores branding.

Som led i denne udvikling har Petersholm en vision om at opnå en certificering efter Den Grønne Nøgle, som er udviklet i Danmark, men nu også har opnået anerkendelse i mange andre lande under navnet Green Key.

Vi ønsker på sigt at få et bevis på vores bæredygtighed og dermed tiltrække nye gæster, som går op i bæredygtighed. Sammen med andre forbedringer i vores B&B mener vi, at opfyldelse af Den Grønne Nøgle kan øge vores belægningsprocent fra ca. 30 til 50 % og dermed medvirke til næsten en fordobling af vores omsætning i 2020, fortæller Isak.

Han suppleres af Morten Lindhardt Kluge, et andet medlem af den gruppe, der har gennemført projektet:

– Vi planlægger at tiltrække et nyt kundesegment bestående af mennesker, der er interesserede i at have en oplevelse.

Ved at samarbejde med andre B & B og institutioner kan vi være vært for begivenheder om bæredygtighed, permakultur og relaterede arrangementer. Fordelen vil også være økonomisk, da det vil være en måde for at have flere gæster uden for højsæsonen.

Petersholm er derfor gået i gang med at sammenligne sin status i forhold til kravene i Den Grønne Nøgle. Kravene bygger på en international Green Key standard, som i første omgang kan give inspiration til, hvilke bæredygtige tiltag, Petersholm skal tage for sit B&B for på sigt at opnå en certificering.

 

Vi lytter til gæsternes feedback

Da gæsterne udgør et vigtigt grundlag for Petersholm, har deres feedback og forslag indgået i prioritering af de fremtidige forbedringer i B&B.

– Vi vil fastlægge et budget til at forbedre vores døre og vinduer for at tilbyde et mere behageligt ophold til vores gæster, men også for at reducere vores forbrug til opvarmning. Derudover har vi booket en analyse af vores energiforbrug ved vores energiselskab for at få et overblik over, hvor vi kan reducere forbruget og identificere evt. energispild, fortæller Morten.

Vi har haft et fantastisk samarbejde

– Vi kunne ikke have bedt om bedre konsulenter! De har været usædvanligt gode til at lytte og forstå vores ønsker og behov, og hjælpe os med at strukturere vores tanker og ideer, så de samtidig tilgodeså projektets rammer.

– Konsulenterne fra Milestone Pro har været med til at sikre produktive og grundlæggende diskussioner både på vores møder og blandt vores hold, og vi har værdsat deres evne til at sætte sig i vores sko, og hjælpe os med at finde den vej, der stemmer overens med vores værdier – fortæller kernegruppen.

 

Om projektet Rethink Business

Region Midtjyllands projekt Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 måneder i 2017-2018.

Projektet har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi, Cradle to Cradle og samarbejdsmodeller. På denne baggrund er udviklet løsninger med fokus på at forlænge produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på tværs af værdikæder.

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk