Gå-hjem møde om cirkulær økonomi

Gå-hjem møde - Cirkulær økonomi 

Udvikling af innovative og bæredygtige forretningsmodeller og en plan/roadmap for jeres bæredygtige udvikling, baseret på ideerne i cirkulær økonomi, kan skabe nye forretningsmuligheder og forbedre jeres konkurrenceevne.

Der er mange eksempler på, at en indsats inden for cirkulær økonomi medfører nye forretningsmuligheder, markante konkurrencefordele og et stærkere brand.  Indsatsen kan f.eks. bygge på et forbedret værdikædesamarbejde med leverandører eller kunder om at undgå affald og øge ressourceeffektivitet i værdikæden eller på udvikling af mere miljøvenlige bæredygtige produkter, der består af sunde materialer, der kan adskilles, renoveres og genanvendes. Den kan også bygge på andre ejerskabsformer f.eks. leasing, hvor produktets funktion udlejes, platforms-/deleøkonomi, hvor andre brugere stiller produktet til rådighed m.v.

I de kommende år forventes udviklingen at accelerere, når kunderne forventer og samfundet stiller krav om øget bæredygtighed bl.a. fordi vi skal implementere FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig, global udvikling. Vi skal omstille vores industri fra en lineær til en cirkulær økonomi, hvor vi alle skal blive markant bedre til at begrænse ressourceforbruget og udnytte ressourcerne bedre f.eks. ved at mindske eller undgå affald til fordel for bedre genanvendelse af materialer.

Der er gode tilskudsmuligheder til at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi. Læs nærmere om mulighederne under Link nedenfor.

 

Formål

Formålet med gå-hjem mødet er at introducere bæredygtig forretningsudvikling og cirkulær økonomi, samt at sætte fokus på, hvordan I som virksomhed kan opnå nogle strategiske fordele ved at udvikle bæredygtige forretningsmodeller og en plan for jeres indsats.

Gå-hjem mødet giver dig viden og inspiration om bæredygtig forretningsudvikling og anviser muligheder for, hvordan I kan arbejde strategisk med området, og samtidig få tilskud til det.

 

Indhold

Gå-hjem mødet har følgende program:

  • Indledning og præsentation
  • Introduktion til bæredygtig forretningsudvikling og cirkulær økonomi
  • Kundecases – eksempler på, hvordan vore kunder har arbejdet med området
  • Dialog – hvad har indsatsen betydet for virksomhederne?
  • Orientering om tilskudsmuligheder herunder programmerne CØ SMV og Rethink Business v. Lifestyle & Design Cluster
  • Hvordan kommer du i gang?

.

Tid og sted

Gå-hjem mødet afholdes:

  • Ny dato endnu ikke fastlagt. Kontakt os for at høre nærmere

v. Milestone Pro ApS, Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj

Mødet afholdes i samarbejde med Four Squares Management ApS, Aarhus.

 

Pris og tilmelding

Deltagelse er gratis, men der opkræves 300 kr. i tilfælde af udeblivelse uden framelding (senest dagen før). Max. 2 deltagere pr virksomhed.

Kontakt Merete Nielsen på / tlf. 6165 7261.

 

Link

Læs mere om

.

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller eller Four Squares Management ApS på