Abrella fik fokus på genanvendelse af brugte paraplyer

Abrella fik fokus på genanvendelse af brugte paraplyer

For Abrella ApS har deltagelsen i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde givet gode ideer til branding og indsatser for genanvendelse af brugte paraplyer og prioritering af den videre bæredygtighedsindsats.

Abrella er allerede baseret på deleøkonomi

Abrella er etableret i 2015 med en vision om at skabe verdens bedste byer i regnvejr og har franchisetagere i 6 lande herunder Danmark.

Abrellas forretningskoncept bygger på, at sælge paraplyer med reklamer og en tilhørende paraplyholder til forretningsdrivende, hvor Abrella sikrer, at det aftalte antal paraplyer er til rådighed gennem ugentlig genopfyldning. Forretningerne kan udlåne paraplyerne gratis til brugere/kunder i tilfælde af regnvejr, hvorefter brugerne skal returnere eller placere paraplyen et andet sted i byen under ordningen. I Aarhus er der ca. 100 forretninger, der deltager i ordningen.

Medstifter af Abrella Mattias Edström fortæller:

- Vi var nysgerrige og enige i ledelsen om, at vi gennem vores deltagelse i projektet ønskede at få andre øjne på vores indvirkning på miljøet, skabe mere intern fokus samt inspiration til at gøre tingene bedre. Vi får produceret vores paraplyer i Kina og har haft svært ved at påvirke producenten i en mere bæredygtig retning.

Projektet har givet god inspiration til vores fremtidige arbejde – og ikke mindst fået skabt overblik og prioritering af indsatsen. Vi har således konkretiseret vores indsats for øget bæredygtighed på både kort og lang sigt gennem vores nye Road Map, som beskriver den planlagte indsats frem til 2023, fortæller Mattias Edström.

Hvor bliver paraplyerne af?

Det har vist sig, at en del paraplyer aldrig bliver afleveret igen, fordi de bliver glemt hjemme, andre steder i byen eller i bussen. For at få nogle af disse paraplyer tilbage, har Abrella indgået en aftale med Aarhus Sporveje om at hente glemte paraplyer under betingelse af, at Abrella modtager alle glemte paraplyer.

Mattias Edström fortæller: - Vi har efterhånden indsamlet en del brugte paraplyer. Vores egne paraplyer har vi direkte sat i omløb igen, mens vi har været mere i tvivl om, hvad vi skulle gøre med andre typer og fabrikater af paraplyer.

Vi synes derfor, at det gav god mening, at vores projekt skulle fokusere på genanvendelse af brugte paraplyer, som ikke er vores egne.

Fra idé til afprøvning

Som led i projektet blev en paraply adskilt for at identificere dens bestanddele og muligheder for genanvendelse og genbrug.

Mattias Edström fortæller: - Vi har været omkring mange ideer til at genanvende komponenter eller materialer fra paraplyen f.eks. til nye tasker. Vi har bl.a. taget kontakt til en designskole, en række butikker, der sælger produkter baseret på genanvendte materialer og en tekstilmølle for at få så mange gode ideer som muligt og finde potentielle samarbejdspartnere til at modtage de brugte paraplyer.

Men som vi har lært af cirkulær økonomi, er det mest bæredygtigt at genbruge paraplyen i sin nuværende funktion. Vi tænker derfor, at genanvendelse af komponenter og materialer primært er relevant for ødelagte paraplyer. Funktionsdygtige paraplyer, der ikke er fra Abrella, vil vi hellere sælge eller forære til en socialøkonomisk virksomhed. De kan så sortere og sælge de brugte paraplyer til nye brugere og på den måde tjene penge til velgørende formål.

Der er muligvis en ny forretning i dette koncept, men for os handler det i lige så høj grad om, at vi opfylder vores vision, tager ansvar for vores paraplyer og forlænger deres levetid. Samtidig får vi mulighed for at fortælle den gode historie til vores kunder og brugere og dermed opnå en brandingværdi, siger Mattias Edström.

Nyt forretningskoncept på vej

Abrella arbejder nu på lancering af et revitaliseret forretningskoncept, hvor paraplyerne er uden reklamer men tilkoblet en pantordning via en app-løsning og i en højere kvalitet og et bedre design. Forretningerne kan stadig udlåne paraplyerne gratis til brugere/kunder i tilfælde af regnvejr, hvorefter brugerne skal returnere eller placere paraplyen et andet sted i byen inden 10 timer, hvis de vil undgå at betale for lån af paraplyen.

Det nye forretningskoncepts bæredygtighed

Det nye forretningskoncept indebærer, at paraplyerne bliver mere bæredygtige gennem en længere levetid og mange flere gange brugeranvendelse end de nuværende. Til gengæld er paraplyerne materialemæssigt ikke mere miljøvenlige end de nuværende.

Mattias Edström fortæller: - Vi har i projektet haft gode diskussioner om, hvordan vi kan gøre vores nye paraplyer materialemæssigt mere miljøvenlige.

Vi har valgt, at dette skal være vores mere langsigtede indsats, da det kræver et mere udbygget samarbejde med vores producent i Kina. I de kommende år vil vi således gøre vores paraplyer mere miljøvenlige ved at arbejde med valg af bedre materialer og evt. udvikle en helt ny og mere bæredygtig paraply. Her vil vi bl.a. se på materialevalget (anvende rene, fornybare, genanvendelige og/eller genanvendbare materialer) og muligheden for at adskille og reparere paraplyerne (Design for Disassembly), så paraplyerne får en lang levetid.

Paraplyernes forlængede levetid fik også værdi via ideen om at kontakte en socialøkonomisk virksomhed, som så kunne modtage de brugte paraplyer, renovere dem om nødvendig og sælge dem på gaden.

Får Abrella flere kunder ud af indsatsen?

- Vi oplever at en del af vores kunder f.eks. hotelkæder stiller spørgsmål til bæredygtigheden ved vores forretningskoncept og paraplyer. Gennem vores projekt¬deltagelse kan vi nu bedre besvare deres spørgsmål og synliggøre vores indsats f.eks. via vores web.

Samtidig kan vi udmønte vores indsats i en konkret løsning for genanvendelse af brugte paraplyer, som vi efter test i Aarhus kan udbrede til vore franchisetagere i de forskellige lande. På den måde bliver de også mere bæredygtige og kan fortælle den gode historie om, at vi tager ansvaret for de brugte paraplyer, fortæller Mattias Edström.

Samarbejdet

- Vi har fået rigtig god inspiration og haft spændende diskussioner med det virksomheds¬rettede team, som også har hjulpet os med at konkretisere indsatsen i vores Road Map.

Endvidere har teamet på en fælles workshop bidraget til udvikling af vores nye forretningskoncept for brugte paraplyer. Projektet Rethink Business er det perfekte projekt for en virksomhed, der ønsker at udvikle smarte forretningsområder og samarbejder, der handler om bæredygtighed. Menneskerne bagved har et højt niveau af viden og erfaring.

Vi vil derfor varmt anbefale andre virksomheder at deltage i et tilsvarende forløb med Lifestyle & Design Cluster og vores konsulent fra Milestone Pro, slutter Mattias Edström.

Læs mere om Abrella på www.abrella.dk og om projektet her.

Link

Læs mere:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk