Cirkulær Økonomi

Cirkulær Økonomi

Udvikling af innovative og bæredygtige forretningsmodeller og en plan/roadmap for jeres bæredygtige udvikling, baseret på ideerne i cirkulær økonomi, kan skabe nye forretningsmuligheder og forbedre jeres konkurrenceevne.

Der er mange eksempler på, at en indsats med cirkulær økonomi medfører nye forretningsmuligheder, markante konkurrencefordele og et stærkere brand. Indsatsen kan f.eks. bygge på et forbedret værdikædesamarbejde med leverandører eller kunder om at undgå affald og øge ressource-effektivitet i værdikæden eller på udvikling af mere miljøvenlige bæredygtige produkter, der består af sunde materialer, der kan adskilles, renoveres og genanvendes.

Den kan også bygge på andre ejerskabsformer f.eks. leasing, hvor produktets funktion udlejes, platforms-/deleøkonomi, hvor andre brugere stiller produktet til rådighed m.v.

I de kommende år forventes udviklingen at accelerere, når kunderne forventer og samfundet stiller krav om øget bæredygtighed bl.a. fordi vi skal implementere FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig, global udvikling. Vi skal omstille vores industri fra en lineær til en cirkulær økonomi, hvor vi alle skal blive markant bedre til at begrænse ressourceforbruget og udnytte ressourcerne bedre f.eks. ved at mindske eller undgå affald til fordel for bedre genanvendelse af materialer.

Det handler således om at gentænke vores forretningsmodeller for større ressourceeffektivitet, grøn symbiosesamarbejde, lukning af det tekniske og biologiske kredsløb, samarbejde i vores værdikæder m.m.

Der er flere gode muligheder for at få tilskud til konsulenthjælp til at arbejde med cirkulær økonomi.

 

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. Dernæst foretages kortlægning af jeres nuværende indsats og status vedr. bæredygtighed og de første ideer til nye forretningsmodeller og forbedringer identificeres.

Ud fra virksomhedens strategi fastlægges visioner, mål og konkrete tiltag inden for cirkulær økonomi i virksomhedens udvikling f.eks. dokumenteret som en udviklingsplan (Road Map) og en forretningsmodel (f.eks. Business Model Canvas). På baggrund heraf gennemføres og implementeres de enkelte tiltag og der følges op på deres indførelse og effektivitet.

 

Kundecase – Superwood A/S

Superwood A/S har sammen med 45 andre virksomheder deltaget i et forløb “Rethink Business”, udbudt af Lifestyle & Design Cluster på vegne af Region Midtjylland.

Adm. Dir. Ole Dalsgård Nielsen fortæller:

-Vi ønskede at blive mere miljøvenlige og bedre til at dokumentere vores bæredygtighed, men vi havde kun en diffus forståelse af, hvad vi kunne og burde gøre. (…)

-Vi er rigtigt glade for det gode samarbejde, vi har haft med vores konsulent fra Milestone Pro, – han har været god til at opfylde vores ambitioner gennem konkret inspiration og en målrettet indsats. Vi har derfor besluttet at fortsætte samarbejdet med ham om realiseringen af vores mål og planer, bl.a. opnå en Cradle to Cradle certificering.

 

Link

Læs mere om

 

Vi tilbyder

Vi tilbyder at inspirere og støtte jer i arbejdet med cirkulær økonomi. Kontakt os for yderligere information eller aftale om et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere om os på www.milestone-pro.dk.