Opfyldelse af ISO 9001 og ISO 14001

Opfyldelse af ISO 9001 og ISO 14001

Vi tilbyder at rådgive jer i at opfylde kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 (eller kun én af standarderne efter jeres valg) ved at planlægge, hvordan I som virksomhed kan opfylde standarderne og herefter gennemføre den planlagte indsats.

Indsatsen kan f.eks. bestå i direkte støtte og hjælp til at opbygge og indføre et nyt ledelsessystem, revidere jeres nuværende ledelsessystem, afholde en workshop/kursus vedr. ISO-kravene, udførsel af en GAB-analyse vedr. jeres opfyldelsesgrad af ISO-kravene, udførsel af intern audit med fokus på de nye ISO-krav og/eller fastlæggelse af en handlingsplan for opfyldelsen og udmøntning af denne.

Indsatsen kan kombineres med en samtidig forbedring af jeres nuværende ledelsessystem, f.eks. en forenkling af systemet og/eller en videreudvikling af systemet, så det bliver mere strategisk understøttende.

 

Hvad er nyt i forhold til de tidligere ISO 9001 og ISO 14001?

Både ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 indeholder en række nye, fælles krav om fastlæggelse af organisationens rammer og vilkår, interessernes behov, krav og forventninger og af organisationens risici og muligheder (risikobaseret tilgang) samt skærpede krav til lederskab og -forpligtelse. Til gengæld er der reducerede krav om dokumentation af processer og om en egentlig håndbog, lige som begrebet ”ledelsens repræsentant” er udgået.

Endvidere er der i ISO 9001:2015 nye og ændrede krav til planlægning for opfyldelse af kvalitetsmål, fastlæggelse af procesinput- og output, planlægning af ændringer samt styring af processer, produkter og ydelser leveret udefra.

I ISO 14001:2015 er der nye og ændrede krav om fastlæggelse af ekstern miljøkommunikation, driftsplanlægning og styring, herunder krav om se på organisationens miljøforhold i et livscyklusperspektiv samt til overvågning, måling, analyse og evaluering.

Begge standarder bygger på en ny, fælles struktur, som den internationale standardiseringsorganisation (ISO) har fastlagt, og som bliver fælles for alle ISO-standarder, der stiller krav til ledelsessystemer. Det gør det nemmere at arbejde med forskellige standarder og integrere opfyldelsen i ét fælles ledelsessystem.

 

Link

Læs nærmere om:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 86151714 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk