Opgradering til ny ISO 9001 og ISO 14001

Opgradering til ny ISO 9001 og ISO 14001

Vi tilbyder at støtte jer i at opfylde de nye krav i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 (eller kun én af standarderne efter jeres valg) ved at planlægge, hvordan I som virksomhed kan opgradere til den/de nye standarder og herefter gennemføre den planlagte indsats for opfyldelse af de nye og ændrede standardkrav.

Indsatsen kan f.eks. bestå i direkte støtte og hjælp til at udbygge/revidere jeres nuværende ledelsessystem inden for kvalitet og/eller miljø, afholdelse af en workshop/kursus vedr. de nye og ændrede ISO-krav, udførsel af en GAB-analyse vedr. jeres opfyldelsesgrad af de nye krav, udførsel af intern audit med fokus på de nye ISO-krav og/eller fastlæggelse af en handlingsplan for opfyldelsen og udmøntning af denne.

Indsatsen kan kombineres med en samtidig forbedring af jeres nuværende ledelsessystem, f.eks. en forenkling af systemet og/eller en videreudvikling af systemet, så det bliver mere strategisk understøttende.

Bemærk at de nye ISO-standarder betyder, at virksomheder, der i dag opfylder en eller flere af de nuværende standarder, skal opgradere deres ledelsessystem, så de efter en overgangsperiode på max. 3 år opfylder de nye krav senest sept. 2018.

 

Hvad er nyt?

Både ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 indeholder en række nye, fælles krav om fastlæggelse af organisationens rammer og vilkår, interessernes behov, krav og forventninger og af organisationens risici og muligheder (risikobaseret tilgang) samt skærpede krav til lederskab og -forpligtelse. Til gengæld er der reducerede krav om dokumentation af processer og om en egentlig håndbog, lige som begrebet ”ledelsens repræsentant” er udgået.

Endvidere er der i ISO 9001:2015 nye og ændrede krav til planlægning for opfyldelse af kvalitetsmål, fastlæggelse af procesinput- og output, planlægning af ændringer samt styring af processer, produkter og ydelser leveret udefra.

I ISO 14001:2015 er der nye og ændrede krav om fastlæggelse af ekstern miljøkommunikation, driftsplanlægning og styring, herunder krav om se på organisationens miljøforhold i et livscyklusperspektiv samt til overvågning, måling, analyse og evaluering.

Begge standarder bygger på en ny, fælles struktur, som den internationale standardiseringsorganisation (ISO) har fastlagt, og som bliver fælles for alle ISO-standarder, der stiller krav til ledelsessystemer. Det gør det nemmere at arbejde med forskellige standarder og integrere opfyldelsen i ét fælles ledelsessystem.

 

Formål

Formålet med gå-hjem mødet er at introducere den nye fælles struktur samt de nye/ændrede krav i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015, herunder hvordan kravene kan opfyldes i praksis.

Gå-hjem mødet giver viden og inspiration om de nye standarder og indeholder ideer til, hvordan I kan opfylde kravene i praksis på en måde, der støtter virksomhedens udvikling.

 

Program

  • Indledning og præsentation
  • Introduktion til den nye fælles ISO-struktur
  • Introduktion til de vigtigste ændringer i ISO 9001 og ISO 14001
  • Dialog – hvordan kan de ændrede krav opfyldes i praksis
  • Brug anledningen - forenkle og revitalisér jeres ledelsessystem
  • Hvordan kommer du i gang?

 

Tid og sted

Mødet afholdes næste gang i:

  • Aarhus d. 15. marts 2018 kl. 14.00 – 17.00 ved Milestone Pro ApS, Klamsagervej 35, 1., 8230 Åbyhøj

 

Pris

Deltagelse er gratis, men der opkræves 300 kr. i tilfælde af udeblivelse uden framelding (senest dagen før). Max. 2 deltagere pr virksomhed.
 

Tilmelding

Kontakt Merete Nielsen på  eller på tlf. 8615 1714 senest d. 13. marts 2018.

 

Link

Læs nærmere om:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 86151714 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk