Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001

Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001

Hvorfor indføre arbejdsmiljøledelse?

Ønsker I at forbedre jeres arbejdsmiljø ved at reducere jeres arbejdsmiljøpåvirkninger og få større systematik i jeres indsats? Så indfør et arbejdsmiljøsystem efter den nye ISO 45001 evt. som et integreret system, der også kan omfatte miljø-, energi- og/eller kvalitetsledelse.

ISO 45001 for arbejdsmiljøledelse udkom d. 12. marts 2018 og erstatter den nuværende OHSAS 18001. Er din virksomhed certificeret efter OHSAS 18001, skal du konvertere dit arbejdsmiljøsystem til ISO 45001 senest til marts 2021.

BILLEDE10OKVi oplever en stigende interesse for at arbejde systematisk med arbejdsmiljøledelse. På arbejdsmiljøområdet er der således stigende fokus på et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har det godt psykisk og fysisk, og der er et godt samarbejde om at undgå nedslidning, stress og arbejdsulykker.

Det fremmer en udvikling, hvor mange vælger at indføre et arbejdsmiljøsystem, der kan opfylde kravene i ISO 45001. Denne standard har samme struktur som ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 Miljøledelse, hvilket gør det nemt at arbejde integreret med disse standarder.

Der findes også en dansk bekendtgørelse nr. 1193, der stiller nogenlunde de samme krav som ISO 45001, men også krav til et rummeligt arbejdsmarked, sundhedsfremme og en arbejdsmiljøredegørelse, så arbejdsmiljøindsatsen bliver mere synlig for offentligheden.

Det kræver en indsats at indføre systematisk arbejdsmiljøledelse, men alle gør i forvejen en indsats grundet omfattende myndighedskrav på området. Erfaringen viser, at den ekstra indsats hurtigt lønner sig, da projektomkostningerne ofte tjenes hjem under projektet.

Ved at indføre et arbejdsmiljøsystem opnås større medarbejdertilfredshed, og der spares omkostninger gennem en mindre sygefravær, færre ulykker m.v. Samtidig fås en bedre profil i offentligheden, og myndighedskrav samt evt. kundekrav til området opfyldes.

 

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. Dernæst foretages risikovurdering af de nuværende arbejdsmiljøforhold (APV er normalt allerede gennemført), der fastlægges mål, og gennemføres forbedringer. Endvidere fastlægges den nødvendige styring af arbejdsmiljøet i drift og udvikling.

De forskellige indsatsområder dokumenteret i et arbejdsmiljøsystem. Opfylder systemet kravene i ISO 45001 eller bekendtgørelse nr. 1193, er der mulighed for at bliver certificeret og dermed få et bevis på kravopfyldelsen.

 

Kundecase – Densit ApS, Aalborg

Vi besluttede at indføre miljø- og arbejdsmiljøledelse for et par år siden bl.a. foranlediget af en offshorekunde, som stillede store krav til vores miljø- og arbejdsmiljøindsats. Vi tog kontakt til Milestone Pro, som vi tidligere har anvendt til andre projekter bl.a. kvalitetsledelse.

Vi havde i forvejen et certificeret kvalitetssystem, som vi på konsulentens anbefaling besluttede at udvide til et integreret kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøsystem. Vi har som følge af projektet opnået konkrete besparelser på min. ½ mio. kr. pr år, lige som indsatsen har ført til, at vi i dag bedre kan opfylde kundekrav til området. Projektet satte fokus på vores miljø- og arbejdsmiljøindsats og resulterede i en certificering efter ISO 14001 og OHSAS 18001.

     Finn Thor Hansen, Adm. direktør, Densit ApS

Link

Læs mere om:

Kontakt

Vi tilbyder at inspirere og støtte jer i arbejdet med arbejdsmiljøledelse. Kontakt os for yderligere information eller aftale om et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere om os på www.milestone-pro.dk.