Arbejdsmiljøledelse

Kurser – Arbejdsmiljøledelse

Få større arbejdsmiljøviden og -bevidsthed blandt medarbejderne

Ideen med arbejdsmiljøledelse er at forbedre jeres arbejdsmiljø og få større systematik i jeres indsats. Vi oplever generelt en stærkt stigende interesse for indførelse af arbejdsmiljøledelse blandt offentlige og private virksomheder.

BILLEDE002(2)

Der er således stigende fokus på et sikkert og sundt arbejds­miljø, hvor medarbejd­erne har et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø med fokus på et godt samarbejde og at undgå nedslidning og ulykker.
Det fremmer en udvikling, hvor mange virksomheder vælger at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem typisk på basis af kravene i ISO 45001 (tidligere OHSAS 18001) eller den danske bekendtgørelse nr. 923.

Det kræver en indsats at indføre arbejdsmiljøledelse, men alle gør i forvejen en indsats grundet mange myndighedskrav på området.

Erfaringen viser, at den ekstra indsats hurtigt lønner sig, da projektomkostningerne ofte tjenes hjem allerede under projektet.

Ved at indføre et arbejdsmiljøsystem spares omkostninger gennem mindre sygefravær, færre ulykker m.v. Samtidig fås en bedre profil i offentligheden, og evt. kundekrav til området opfyldes.

 

Formål

Formålet med kurserne er, at de samlet set klæder jeres medarbejdere på til at kunne indgå i planlægning, udvikling og drift af et arbejdsmiljøsystem.

Kurserne giver alle en grundlæggende introduktion til arbejdsmiljøledelse og udvikler deltagerne til kompetente arbejdsmiljømedarbejdere, som kan forestå forskellige opgaver inden for bl.a. APV, personrisikoanalyser, dokumentation af arbejdsmiljøsystemet, intern audit m.v.

 

Indhold

Kurserne omfatter typisk følgende temaer:

  • Introduktion til arbejdsmiljøledelse
  • Myndighedskrav til arbejdsmiljø
  • APV (arbejdspladsvurdering)
  • Personrisikoanalyser
  • Arbejdsmiljøsystemet
  • Krav i ISO 45001/Bek. 923
  • Arbejdsmiljøbevidsthed
  • Arbejdsmiljøaudit
  • Arbejdsmiljøcertificeret - hvad så nu?

Kursustemaerne kan tilpasses efter drøftelse med jer. Kurserne kan også kombineres med tilsvarende kurser inden for miljø-, energi- og kvalitetsledelse.

 

Link

Læs mere om:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk