GÅ-HJEM MØDE OM NY ISO 45001

Gå-hjem møde – Ny DS/ISO 45001:2018 Arbejdsmiljøledelsessystemer

Den nye ISO-standard for arbejdsmiljøledelse – ISO 45001 – blev udgivet d. 12. marts 2018 og er herefter oversat til dansk som DS/ISO 45001:2018 Arbejdsmiljøledelsessystemer – krav og vejledning om brug.
Standarden bygger på den nye fælles struktur for alle standarder, der stiller krav til ledelsessystemer. Strukturen er allerede implementeret i ISO 9001 og ISO 14001, der er udkommet i 2015. Den fælles struktur gør det nemmere at arbejde med og integrere opfyldelsen af de forskellige standarder i ét integreret ledelsessystem for virksomheden f.eks. omfattende kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
DS/ISO 45001:2018 forventes at medføre, at de internationale certificeringsorganers fælles standard OHSAS 18001 på sigt udfases. De ca. 150.000 virksomheder i verden, der opfylder OHSAS 18001, formodes derfor at konvertere til ISO 45001 og skal således forbedre deres ledelsessystem(er). Der er normalt mulighed for en overgangsperiode i skiftet mellem to standarder – fra OHSAS 18001 til ISO 45001.
Vi oplever stor interesse for den nye ISO 45001 og dens betydning blandt arbejdsmiljøcertificerede virksomheder.

Formål

Formålet med gå-hjem mødet er at introducere den nye fælles struktur samt de vigtigste skærpelser og lettelser i den nye ISO 45001 i forhold til OHSAS 18001. Undervejs diskuteres den praktiske betydning af ændringerne i forhold til de deltagende virksomheder. Gå-hjem mødet giver deltagerne viden og inspiration vedr. den nye standard og mulighed for i god tid at overveje, hvordan virksomheden kan opfylde de nye krav i praksis.

Program

Gå-hjem mødet har følgende program:
  • Indledning og præsentation
  • Introduktion til den nye fælles ISO-struktur
  • Dialog – hvad betyder den nye struktur i praksis?
  • Introduktion til de vigtigste nyheder i ISO 45001 i forhold til OHSAS 18001
  • Dialog – hvad betyder ændringerne i ISO 45001 i praksis?
  • Brug muligheden – gør ledelsessystemet mere værdiskabende
  • Afslutning

Tid og sted

Mødet afholdes næste gang i:

  • Kontakt os for nærmere info

Pris

Deltagelse er gratis, men der opkræves 300 kr. i tilfælde af udeblivelse uden framelding (senest dagen før). Max. 2 deltagere pr virksomhed.

Tilmelding

Kontakt Merete Nielsen på  eller på tlf. 8615 1714.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 86151714 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk