Miljøledelse – ISO 14001 / EMAS

Miljøledelse - ISO 14001 / EMAS

Ønsker I at reducere jeres miljøpåvirkninger og få større systematik i jeres indsats? Så indfør et miljøledelses­system efter ISO 14001 eller EMAS evt. som et integreret system, der også kan omfatte energi-, arbejdsmiljø- og kvalitetsledelse m.v.

Som følge af den stigende fokus på bæredygtighed og CSR oplever vi en stigende interesse for at arbejde systematisk med miljøledelse blandt offentlige og private virksomheder. Stigende fokus på miljørigtig adfærd, stigende energipriser og fokus på klima/global opvarmning er sammen med øgede myndighedskrav og tilskudsmuligheder med til at fremme en udvikling, hvor mange virksomheder vælger at indføre et miljøledelsessystem.

miljoeogenergiledelseDer findes forskellige standarder, som en virksomhed kan vælge at opfylde, med ISO 14001 vedr. miljøledelse som den mest udbredte. Denne standard er blevet opdateret i sept. 2015 med nye krav bl.a. til risikoanalyser. En anden mulighed er den europæiske forordning EMAS, der stiller de samme styringskrav som ISO 14001, men også krav om udarbejdelse af en verificeret miljøredegørelse, så virksomhedens miljøindsats bliver synlig for offentligheden.

Det kræver en indsats at indføre miljøledelse, men alle gør i forvejen en indsats på området. Erfaringen viser, at den ekstra indsats hurtigt lønner sig, da projektomkostningerne normalt tjenes hjem allerede under projektet.

Ved at indføre et miljøledelses­system spares omkostninger gennem et mindre forbrug af f.eks. el, varme og vand samt mindre affald. Samtidig fås en bedre profil i offentligheden, og evt. myndigheds- eller kundekrav til området opfyldes.

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. Dernæst foretages kortlægning af de nuværende miljøpåvirk­ninger, der fastlægges mål, og gennemføres forbedringer. Endvidere fastlægges den nødvendige styring af miljøforholdene i virksomhedens drift og udvikling.

De forskellige indsatsområder samles i et miljøledelsessystem, der beskriver indsatsen. Opfylder systemet kravene i ISO 14001 eller EMAS, er der mulighed for at blive certificeret og dermed få et bevis på kravopfyldelsen.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk