Strategisk ledelsessystem

Strategisk ledelsessystem

Ønsker I at få mere værdi ud af jeres nuværende ledelsessystem inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø m.v. ved at udbygge det til et strategisk ledelsessystem? Eller at opbygge et nyt strategisk ledelsessystem?

Ideen med et strategisk ledelsessystem er at sætte mere fokus på, om "vi gør de rigtige ting - rigtigt" i.f.t. virk­som­hedens strategi og dermed kobler indsatsen (processerne) med mål og opnåede resultater. Dermed får virksomhedens større sikkerhed for opfyldelse af virksomhedens strategier og mål.

Mange eksisterende ledelsessystemer er opbygget ud fra minimumskravene i internationale standarder f.eks. ISO 9001 og gennem dokumentation af eksisterende rutiner, suppleret med nødvendige forbedringer for opfyldelse af krav. Der er ofte mangel på ressourcer til at drive og udvikle et sådant system, da ledelsen ikke ser systemets potentielle strategiske betydning.

billede8 (2)Men sådan behøver det ikke være. Et eksisterende ledelsessystem kan revitaliseres som et strategisk ledelses­system, der kobler de strategiske mål med den indsats og de processer, der skal sikre opfyldelse af strategien.

Systemet tager udgangspunkt i virksomhedens strategi, og konkretiserer den som afledte indsatser (i bl.a. kerne­processer) og mål i relation til økonomi, kunder, processer og kompetencer jævnfør ideerne i Balanced Scorecard.

Et strategisk ledelsessystem skaber forbedret indsatsstyring ved at øge kundeværdi og effektivitet af virksomhedens processer og giver dermed større sikkerhed for målopfyldelse.

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan.

Dernæst fastlægges en strategisk procesmodel for virksomheden, lige som der arbejdes med strategisk målstyring. På baggrund heraf dokumenteres og indføres nødvendige proces­forbedringer, og det strategiske ledelsessystem dokumenteres i en elektronisk håndbog.

Det strategiske ledelsessystem opfylder typisk eksisterende krav og standarder f.eks. ISO 9001, så virksomheden kan opretholde sine certificeringer. Men derudover har systemet hævet ”overliggeren”,  så systemet nu i langt højere grad understøtter opfyldelsen af virksomhedens visioner og strategier.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk