GCO – Grøn Cirkulær Omstilling

GCO - Grøn Cirkulær Omstilling 

Hvis I er en SMV-virksomhed, kan I nu få tilskud til at kortlægge, hvor bæredygtig jeres nuværende forretningsmodel er, samt til at udvikle en ny, mere bæredygtig forretningsmodel. Det sker gennem det nationale udviklingsprogram ”Grøn Cirkulær Omstilling” – i daglig tale forkortet GCO. Programmet er finansieret af EU og består af 17 partnere inklusiv de regionale Erhvervshuse. Projektet løber fra 2019 til 2022.

Projektets formål er at hjælpe over 450 virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær retning. Det kan enten foregå gennem individuel rådgivning, kollektive forløb eller korte intensive forløb.

Ved individuel rådgivning kan I få et tilskud på op til 90.000 kr. til rådgivning om udvikling af en ny, grøn forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og materiale¬besparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder.

Derudover er der ved kollektive forløb mulighed for, at I sammen med andre virksomheder udvikler en ny, grøn cirkulær forretningsmodel med fokus på samarbejdsmuligheder, værdikædesamarbejde eller fælles faglige interesser/udfordringer.

Endelig er der sprintforløb, hvor virksomheden deltager i et intensivt designforløb, der identificerer innovative løsninger baseret på konkrete behov og udfordringer og får udviklet en ny, grøn cirkulær forretningsmodel. Desuden kan virksomheder med potentiale og motivation for at bruge data i den cirkulære forretningsudvikling få skræddersyede forløb med fokus på digitalisering.

Programmet har løbende ansøgningsfrister, så ansøgninger kan indsendes løbende og behandles efter d. 1. i hver måned.

Bemærk at programmet kun er for virksomheder, der opfylder EU’s SMV-definition. Det betyder bl.a., at I maksimalt må have 249 fuldtidsansatte, en årlig omsætning på 50 mio. Euro (ca. 370 mio. kr.) og/eller en årlig balance på 43 mio. Euro (ca. 318 mio. kr.).

Vi er godkendte som konsulenter i programmet. Læs mere om programmet her.

 

Hvorfor udvikle en grøn forretningsmodel?

Der er mange eksempler på, at en indsats med udvikling af en ny grøn forretnings¬model medfører nye forretnings¬muligheder, markante konkurrencefordele og et stærkere brand. Indsatsen kan f.eks. bygge på et forbedret værdikædesamarbejde med leverandører eller kunder om at undgå affald og øge ressourceeffektivitet i værdikæden, nye servicemuligheder for at forlænge produktlevetiden eller på udvikling af mere bæredygtige produkter, der består af sunde materialer, der kan adskilles, renoveres og genanvendes.

Den kan også bygge på andre ejerskabsformer f.eks. leasing, hvor produktets funktion udlejes, platforms-/deleøkonomi, hvor andre brugere stiller produktet til rådighed m.v.

 

I kan også komme med

Interesserede virksomheder kan kontakte os eller en af projektets partnere, f.eks. det lokale Erhvervshus. Se en liste over kontaktpersoner her. Kontaktpersonen kan besvare afklarende spørgsmål og støtte med udarbejdelse af en ansøgning.

Ansøgning sker gennem udfyldelse af jeres virksomhedsoplysninger samt udarbejdelse af en 4 sider ansøgning, der efterfølgende up-loades på projektets web-side. Her kan I også læse om de kriterier, som jeres ansøgning bliver vurderet efter fx jeres grønne forretningspotentiale.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk