EC SMV – Energieffektivitet og CO2-besparelser i Midtjylland

EC SMV - Energieffektivitet og CO2-besparelser i Midtjylland 

Hvis I er en SMV-virksomhed beliggende i Midtjylland, kan I nu få tilskud til at kortlægge, hvor bæredygtig jeres nuværende forretningsmodel er, samt til at udvikle en ny, mere bæredygtig forretningsmodel. Det sker gennem programmet ”Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” – i daglig tale kaldet EC SMV.

Projektets formål er at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Projektet løber i perioden primo 2020 til medio 2021.

Deltagende virksomheder kan få et tilskud på op til 57.375 kr. til rådgivning om udvikling af en grøn forretningsmodel, der anviser konkrete potentialer for energi- og materiale¬besparelser og for CO2-reduktion i virksomheden og i dens værdikæder.

Virksomheder, der har udviklet en grøn forretningsmodel, kan efterfølgende modtage investeringstilskud til implementering af den grønne forretningsmodel. Tilskuddet udgør 15% af investeringssummen, dog maks. 100.000 kr.

Deltagende virksomheder inviteres desuden med i et netværksforum. Under projektet indbydes de deltagende virksomheder til vidensdeling og netværksmøder, der understøtter virksomhedernes videre grønne omstilling.

Bemærk at programmet kun er for virksomheder, der opfylder EU’s SMV-definition. Det betyder bl.a., at I maksimalt må have 249 fuldtidsansatte, en årlig omsætning på 50 mio. Euro (ca. 370 mio. kr.) og/eller en årlig balance på 43 mio. Euro (ca. 318 mio. kr.).

Vi er godkendte som konsulenter i programmet. Læs mere om programmet her.

 

Hvorfor udvikle en grøn forretningsmodel?

Der er mange eksempler på, at en indsats med udvikling af en ny grøn forretnings¬model medfører nye forretnings¬muligheder, markante konkurrencefordele og et stærkere brand. Indsatsen kan f.eks. bygge på et forbedret værdikædesamarbejde med leverandører eller kunder om at undgå affald og øge ressourceeffektivitet i værdikæden, nye servicemuligheder for at forlænge produktlevetiden eller på udvikling af mere bæredygtige produkter, der består af sunde materialer, der kan adskilles, renoveres og genanvendes.

Den kan også bygge på andre ejerskabsformer f.eks. leasing, hvor produktets funktion udlejes, platforms-/deleøkonomi, hvor andre brugere stiller produktet til rådighed m.v.

 

I kan også komme med

Interesserede virksomheder skal kontakte den lokale screeningsagent i egen kommune. Se en liste over screeningsagenter her. Screeningsagenten aftaler en screening med jer, hvor EC SMV-programmet præsenteres og virksomhedens forhold drøftes med henblik på at identificere jeres potentialer for energi- og ressourceeffektivisering.

På baggrund af screeningsbesøget udarbejder screeningsagenten udkast til en screenings-rapport, der samtidig fungerer som jeres ansøgning til projektet.

I Syddjurs Kommune bidrager vi til screening af kommunens interesserede virksomheder.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk