Ribu savner efterspørgsel på grønt inventar

Ribu savner efterspørgsel på grønt inventar

Ribu Inventarsnedkeri har haft kontakt til udvalgte kunder, men oplever endnu ikke den store efterspørgsel og velvilje fra kundernes side til at deltage i en fælles indsats for øget bæredygtighed for inventarløsninger. 

Ribu har et forholdsvist lavt CO2-aftryk og kan flytte meget CO2-mæssigt ved at gennemføre nogle få tiltag.

Ribu Inventarsnedkeri A/S i Silkeborg designer og producerer specialinventar i træ.

 

Forretningsmodel

Gennem den nye forretningsmodel med et nyt servicekoncept kan produktlevetiden forlænges til gavn for kunder og samfund, da der opnås en materiale- og energireduktion og dermed CO2-reduktion ved ikke at skulle nyproducere inventaret.

Samtidig kan service og renovering gennemføres til lavere omkostninger, hvorved kunden opnår en økonomisk besparelse. Desuden giver renovering fx i form af nye overflader mulighed for at skifte designudtryk
fx farve.

Ribus meromsætningen på nye servicekontrakter skønnes til ca. 100.000 kr. og dertil kommer et afledt mersalg på ½-1 mio. kr. fra renoveringer som følge af udført service. Det kan evt. medføre ansættelse af yderligere en medarbejder.

 

Læring

Direktør i Ribu Inventarsnedkeri Martin Klein udtaler:

’Vi undrer os over, at vi hører så meget om grøn omstilling samtidig med, at vi kun oplever få samarbejdspartnere og kunder, der reelt gør noget ved det. Gennem Rethink Business fandt vi nemlig ud af, at man med sund fornuft kan komme rigtigt langt, så pas på med at gøre det for kompliceret.

Vi har gennem projektet fået mere indsigt i hvilke data, der er tilgængelige bl.a. ved samarbejdspartnere. Desuden har vi fået indsigt i hvilke materialer, der belaster klimaet mest, og hvor det derfor giver bedst mening at lede efter erstatningsmaterialer og påvirke kunderne til at træffe mere bæredygtige valg. Det kan fx. ske gennem en ny CO2-beregner.

Vi er positivt overraskede over, at virksomheden ikke belaster ret meget CO2-mæssigt, og har et ønske om at finde en fremtidig samarbejdspartner blandt kunderne eller leverandørerne, som gerne vil samarbejde om at skabe mere bæredygtige inventarløsninger´.

 

Faktaboks om virksomheden

Link til hjemmeside: Ribu Inventarsnedkeri A/S

Grundlagt/oprettet: 1973

Primært produkt i Rethink Business:

Inventar og møbler.

Konsulent: Anders Chr. Haahr, Milestone Pro ApS

 

Klimatal

De planlagte materiale- og energiforbedringer fra det nyt servicekoncept for øget levetid samt Road Map medfører en samlet halvering i CO2-aftrykket i 2023 i.f.t. 2019.

De største CO2-effekter kommer fra et nyt servicekoncept med øget genbrug og renovering og dermed levetidsforlængelse af inventar samt fra skift til naturgas og grøn el.

 

Verdensmål

 

Faktaboks om projektet

”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen. De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som
kan læses i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere.

Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk