Energiledelse og energisyn – ISO 50001

Energiledelse og energisyn - ISO 50001

Ønsker I at reducere jeres energiforbrug og -påvirkninger og få større systematik i jeres indsats? Så indfør et energiledelses­system efter ISO 50001 evt. som et integreret system, der også kan omfatte miljø-, arbejdsmiljø og kvalitetsledelse m.v. Samtidig opfylder I kravene til energisyn i bekendtgørelse 1212 (kun relevant, hvis I er en større virksomhed eller ejet af en sådan).

Vi oplever en stærkt stigende interesse for at arbejde med energiledelse blandt offentlige og private virksomheder. Stigende fokus på energirigtig adfærd, stigende energipriser og fokus på klima/global opvarmning samt øgede myndighedskrav men også gode tilskudsmuligheder er alt sammen med til at fremme en udvikling, hvor mange virksomheder vælger at indføre et energiledelsessystem.

miljoeogenergiledelseInden for energiledelse findes en nyere international standard ISO 50001. Den ligner den tidligere udgave af ISO 14001 i sin struktur og bygger bl.a. på den tidligere danske standard DS 2403 og dens afløser - den europæiske DS/EN 16001. Standarden er udkommet i en ny udgave i 2018, hvor den har fået samme struktur som ISO 14001 og ISO 9001 fra 2015.

Det kræver en indsats at indføre energiledelse, men alle gør i forvejen en indsats på området. Erfaringen viser, at den ekstra indsats hurtigt lønner sig, da projektomkostningerne normalt tjenes hjem allerede under projektet.

Ved at arbejde systematisk med at reducere energiforbruget og evt. indføre et energiledelses­system spares omkostninger gennem et mindre forbrug af f.eks. el, varme og brændstoffer. Samtidig fås en bedre profil i offentligheden, og evt. myndigheds- og kundekrav til området opfyldes.

 

Hvordan komme i gang?

Et projekt iværksættes ved at fastlægge projektvisioner og -mål samt en handlingsplan. Dernæst foretages kortlægning af det nuværende energiforbrug, der fastlægges mål, og gennemføres forbedringer. Endvidere fastlægges den nødvendige styring af energi­forholdene i virksomhedens drift og udvikling f.eks. ved projektering og indkøb.

De forskellige indsatsområder samles i et energiledelsessystem, der beskriver indsatsen. Opfylder systemet kravene i ISO 50001, er der mulighed for at blive certificeret og dermed få et bevis på kravopfyldelsen. Samtidig opfylder virksomheden kravene til energisyn i bekendtgørelse 1212.

Link

Læs mere om:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk