Tavlemøder skaber øget produktivitet

Tavlemøder skaber øget produktivitet ved Rose Poultry A/S

Danske virksomheders produktivitet sakker bagud i forhold til mange andre lande. Kombineret med et højt dansk omkostningsniveau taber mange virksomheder konkurrenceevne til udlandet. En del virksomheder vælger derfor helt eller delvist at outsource produktionen for at reducere produktionsomkostningerne med tab af danske industri­arbejdspladser til følge.

Men ofte er der rigtigt gode muligheder for at forbedre produktiviteten og genskabe konkurrence­evnen. Det er baggrunden for, at mange danske virksomheder og organisationer i disse år arbejder med at indføre Lean, som en filosofi og metode til forbedret effektivitet.

Rose Poultry A/S er Danmarks største producent af forædlede kyllinger. Fabrikken i Skovsgaard har ca. 350 medarbejdere og deltog i projektet ”Fremtidens industriarbejdsplads/-medarbejder” - et udviklingsprojekt initieret og gennemført af Milestone.

Lean Manager Rasmus E. Christensen fortæller:
- Den danske fjerkræbranche er presset af import af billigere udenlandske fjerkræprodukter, så derfor har vi på slagterierne en stadig udfordring i at forbedre vor produktivitet og reducere vore kostpriser. Vi valgte derfor at deltage i Milestones projekt, som vi syntes lød spændende.

- Vi havde på det tidspunkt ikke tradition for systematisk at involvere vore timelønnede medarbejdere i udviklingen – vi købte populært sagt kun deres arme og ben – ikke deres hoveder. Men med høje danske lønninger er det tvingende nødvendigt, at alle hoveder kommer i spil.

- Vi begyndte derfor projektet med at sende alle vore medarbejdere på et 2-dags Lean-kursus, for at de skulle ”lære at se” processer og spild. Det gav en masse gode ideer til, hvordan vi kunne forbedre vore processer og metoder, reducere vort spild m.v., ideer som vi fik opsamlet fra kurserne.

- Den næste udfordring var at få engageret medarbejderne i at gennemføre forbedringerne og gøre løbende forbedringer til en del af driften. Vi skulle også sikre, at lederne ville skabe rum og mulighed for at medarbejderne kunne komme mere på banen. Vi besluttede derfor at indføre tavler i form af store mobile whiteboards, og at afholde periodiske tavlemøder for alle timelønnede medarbejdere i alle afdelinger og på hvert holdskifte.

- Tavler og tavlemøder skulle skabe bedre synlighed og sammenhæng mellem virksomhedens strategi, afdelingens mål og resultater samt ikke mindst involvere medarbejderne i at iværksætte og gennemføre nødvendige forbedringer for forbedret målopfyldelse. For at sikre ledernes opbakning blev tavlernes indhold og layout fastlagt af lederne i forbindelse med kurser i ledelsesudvikling.

workshop2- Selv om tavlemøderne kun skulle vare max. 15 min. pr. møde pr uge ville det umiddelbart medføre en mindre produktivitetsnedgang, men vi troede på, at tavlemøderne ville have en positiv effekt.

- Det gjorde de. Efter lidt begyndervanskeligheder men uden større fysiske ændringer i flowet opnåede nogle afdelinger produktivitetsstigninger på op til 20 % fordi de gennem forbedret fokus, små forbedringer m.v. fik øget oppetid på maskinerne, reduceret spildtid og –materialer etc.

- Samtidig oplevede vi et helt andet engagement fra vore medarbejderes side, da de nu har fået en helt anden indflydelse på deres hverdag og på udviklingen, slutter Rasmus E. Christensen.

Som led i projektet har Rose Poultry A/S også arbejdet med Kaizen-events for gennemførelse af større forbedringsprojekter samt med uddannelse af udvalgte medarbejdere i 6 Sigma. Som følge af projektets gode resultater, er det besluttet også at arbejde med Lean ved koncernens øvrige fabrikker.

Læs evt. mere om Rose Poultry A/S, som siden 2014 har heddet HKSCAN Denmark A/S på http://www.rosepoultry.dk/HKScan-Denmark.asp

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk

Rasmus E. Christensen
Lean Manager,
Rose Poultry A/S
www.rosepoultry.dk/HKScan-Denmark