Workshop – Klimaregnskab

Workshop - Klimaregnskab 

Vi tilbyder ½-1 dags workshop i udarbejdelse af et klimaregnskab for en eller flere medarbejdere i virksomheden. Workshoppen kan være et led i et samlet uddannelsesforløb over 3 x 1 dag eller 6 x ½ dag kaldet ”Cirkulær økonomi fra A-Z”.

Udarbejdelse af et klimaregnskab er ofte grundstenen i et succesfuldt projekt inden for cirkulær økonomi, fordi det giver faktabaseret viden om virksomhedens nuværende CO2-aftryk samt hvilke materialer og energiforbrug mm, der medfører de største CO2-aftryk og derfor bør arbejdes videre med.

Et klimaregnskab bør efterleve kravene i den internationale standard GHG-protokol d.v.s. omfatte både scope 1, 2 og 3 for at være retvisende og dermed kunne anvendes fx som led i en ESG-rapportering eller besvarelse af kundespørgsmål om virksomhedens CO2-aftryk.

Klimaregnskabet bygger på indsamling af data om virksomhedens indkøb af materialer, energi, transport samt affaldsbortskaffelse og omfatter typisk et år (ofte kaldet baseline) - normalt sidste regnskabsår eller kalenderår.

Vi anvender typisk Erhvervsstyrelsens Klimakompas som CO2-beregner, - det er et onlineværktøj, virksomheden selv kan arbejde videre med. Klimakompasset må dog altid suppleres med yderligere CO2-data fx fra miljøvaredeklarationer (EPD’er).

Klimaregnskabet udgør et vigtigt fundamentet i at fastlægge kvalificerede bæredygtige visioner og strategier samt mål og indsatser. Desuden er det et godt grundlag for at udvikle ideer til bæredygtige forretningsspor, der kan løfte virksomhedens omsætning og indtjening.

 

Formål

Formålet med workshoppen er at klæde jeres medarbejdere på til at kunne planlægge, gennemføre og rapportere et klimaregnskab fx som led i jeres bæredygtige udvikling, ESG-rapportering mm. Workshoppen giver en grundlæggende introduktion til klimaregnskaber og udvikler deltagerne til at lede eller forestå udvikling af et kvalificeret klimaregnskab i egen virksomhed.

 

Indhold

Workshoppen omfatter typisk følgende temaer, der kan tilpasses jeres behov:

 • Klimaregnskaber i et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv
 • Introduktion til klimaregnskaber baseret på GHG-protokollen (scope 1, 2 og 3)
 • Opgave - Hvilke data til et klimaregnskab har I allerede?
 • Hvordan kan leverandørerne bidrage med valide CO2-data
 • Opgave – Hvordan griber vi dataindsamlingen an?
 • Introduktion til Klimakompasset og muligheder for at anvende indsamlede CO2-data
 • Opgave– kom i gang med Klimakompasset
 • Det færdige klimaregnskab - et led i ESG rapportering
 • Hvor er de store potentialer fort at reducere CO2-aftrykket?
 • Opgave - ideer til reduktion af CO2-aftrykket
 • Hvordan kommer vi i gang med vores klimaregnskab

 

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til alle organisationer, der ønsker inspiration og metoder til at arbejde med klimaregnskaber. Workshoppen gennemføres for de medarbejdere, der projekt- eller driftsmæssigt skal forestå eller deltage i arbejdet med virksomhedens klimaregnskab.

 

Link

Læs mere om

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller