Strategiudvikling skal vende nedtur ved PN Beslag

Strategiudvikling skal vende nedtur ved PN Beslag A/S

Mange virksomheder oplever i disse år en hård og stigende konkurrence på et marked, der måske samtidig er vigende. Det skærper behovet for at fastholde eller endda reducere omkostningerne, hvilket mange har gjort.

Men man kan ikke spare sig til succes og overskud – det kræver også innovation og investeringer for at blive mere konkurrencedygtige og få flere kunder. Men hvilke investeringer og hvilke kunder taler vi om?

I rigtig mange virksomheder savner medarbejderne retning og mål for indsats og investeringer, og de oplever måske samtidig, at der er mest fokus på at spare – ikke på at udvikle virksomheden. Det er ”den stille død” og på sigt den sikre død, hvis virksomheden ikke er proaktiv og træffer nogen strategiske beslutninger, der både indeholder tilvalg og fravalg.

Det var også udgangspunktet i den nordjyske virksomhed PN Beslag A/S, Brønderslev. PN Beslag A/S udvikler, producerer og sælger beslag bl.a. den velkendte tyverisikringskrog til vinduer. Virksomheden har leveret negative resultater gennem en årrække og havde behov for en turn around. Som led heri blev der i sommeren 2012 bl.a. ansat en ny administrerende direktør.

Adm. dir. Per Albæk fortæller. - Da jeg begyndte i august 2012, var der allerede iværksat en strategiproces på foranledning af vores nye bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen. Vore funktionschefer og mellemledere havde allerede deltaget i ét strategiseminar i juni måned, hvor der var fokus på PN’s mission, vision og økonomiske mål.

- Da seminaret lå før min ansættelse deltog jeg ikke, men jeg kunne forestå på deltagerne, at seminaret havde givet en god synergi gennem den brede deltagelse af både chefer og mellemledere. Det havde også medført fornyet tro på, at PN Beslag har et godt potentiale og en fremtid, fortæller Per Albæk.

- Vi besluttede at fortsætte strategiprocessen med de samme deltagere, hvor vi på de efterfølgende seminarer har arbejdet videre med vores potentialer, strategier, kerneprocesser og mål. Vi har derfor nu en færdig strategiplan og individuelle handlingsplaner for de enkelte afdelinger, siger Per Albæk og tilføjer: - Undervejs i processen er vi blev afklaret om, hvor vi har vore styrker og vore indsatsområder. Vi ved nu, hvor vi skal hen og hvordan vi kommer det. F.eks. vil vi differentiere vores indsats på 2 kundesegmenter; industri og detail, lige som vi vil styrke salg, produktudvikling og strategisk indkøb.

Strategiprocessen er forløbet over 3 seminarer, hvor deltagerne kort har fået introduceret de enkelte elementer i en strategisk udvikling og på den baggrund har brainstormet, diskuteret og besluttet de enkelte facetter i strategien.

- Strategiprocessen er blevet faciliteret af vor bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen i samarbejde med konsulent Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro ApS, som i forvejen havde et samarbejde, fortæller Per Albæk og tilføjer: - Jeg må sige, at facilitatorerne har gjort det rigtigt godt og der er stor tilfredshed blandt deltagerne. Blandt tilbagemeldingerne kan nævnes, at vi har fået skabt en fælles forståelse. Vi har haft et højt energiniveau og en god dialog i processen, hvor vi har arbejdet med fælles retning og mål. Det er blevet en fælles opgave at gennemføre strategien.

- Nu forestår det vigtige arbejde med at få implementeret vores nye strategiplan i praksis, men med den gode involvering og opbakning vi har haft blandt medarbejderne, er jeg fuld af fortrøstning omkring PN Beslags fremtid, slutter Per Albæk.

Læs evt. mere om PN Beslag på www.pn.dk.

per-albaek

Per Albæk,
Adm. direktør PN Beslag A/S
www.pn.dk