Prøv vores værdiskabende audit

Lad os auditere jer – og få gode input til forbedringer!

Vidste du at intern audit kan anvendes til meget mere end blot en opfølgning på, at I i praksis ”gør tingene rigtigt” i forhold til jeres ledelsessystem?

Vi har rigtig gode erfaringer med at udføre værdiskabende audit hos vore kunder, hvor vi - udover at kigge efter om I efterlever jeres eget ledelsessystem samt ISO- og myndighedskrav auditerer, om I ”gør de rigtige ting – rigtigt”. Vi forholder os således efter aftale med jer konstruktivt kritisk til jeres udpegede fokusområder for audit f.eks. jeres processer: Er jeres processer proaktive, kunde­orienterede, effektive og værdiskabende – eller er der muligheder for forbedringer? Det er der altid, – så få vores gode input til forbedringer!

Vi ser os som et supplement til jeres egne interne audits - ikke nødvendigvis som en erstatning. Mange bruger os til audit på udvalgte områder, f.eks. hvor virksomhedens auditorer selv er inhabile, eller hvor virksomheden ønsker andre øjne på processerne samt gode ideer til at forbedre dem.

mile001Vi udfører altid audit med en anerkendende tilgang og dialog, hvor vi har stor respekt for jeres medarbejdere og forsøger at forstå deres virkelighed, og møde dem på deres arbejdsplads på deres præmisser. Det giver stor ligeværdighed og er med til at sikre ”den gode samtale”, hvor der gennem en god dialog diskuteres udviklingsbehov og forbedringsmuligheder inden for de auditerede områder.

Vi udfører som udgangspunkt værdiskabende audit, hvor der både er fokus på, om jeres medarbejderne efterlever kravene i jeres ledelsessystem, men også på, hvordan det ser ud på de områder, I har udpeget som fokusområder, f.eks. hvordan jeres processer kan forbedres. Udover input til forbedringer opnår I også sikkerhed for, at opretholde jeres certificeringer.

Vi har meget stor erfaring i at udføre audits, idet vi har arbejdet med udvikling og indførelse af ledelsessystemer i over 30 år og udført over 1000 audits, lige som vi har uddannet over 1200 auditorer til at udføre intern audit.

Hvordan komme i gang?

Et samarbejde indledes med at aftale, hvad I ønsker at få ud af audit (formål), og hvor mange audit I ønsker udført og med hvilken tilgang. Skal der auditeres med udgangspunkt i afdelinger, processer, ISO-krav eller har I særlige fokusområder, som I ønsker auditeret? Det kan f.eks. være implementering af en ny strategi, nye processer eller produktområder, nye ledere/medarbejdere, større afvigelser/reklamationer m.m.

Vi planlægger de enkelte audit i samarbejde med jer, udsender auditprogram samt forbereder audit ud fra den tilsendte dokumentation af jeres ledelsessystem. På audit tilbydes afholdt såvel et indledende som afsluttende møde for diskussion af audit og resultaterne.

Under audit får auditerede medarbejdere en direkte tilbagemelding indeholdende konklusion, styrker, forbedrings­muligheder, observationer og afvigelser inden for deres område, så de kan kommentere på disse, lige som vi efter audit udarbejder og sender en samlet auditrapport til jer, hvori indgår de samme overskrifter blot for hele audit. Endvidere følger vi op på, at jeres forventninger er opfyldt.

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk