Workshop – udvikling af jeres audits

Workshop - udvikling af jeres audits

Det frivillige job som auditor i en virksomhed er ofte præget af, at der går lang tid mellem  man udfører audit, og at man ofte har travlt med sit egentlige job, så det er vanskeligt at få tid og inspiration til audit. Den enkelte kan derfor nemt føle sig lidt alene og usikker i rollen. Der er behov for ny inspiration og energi.

For at evaluere og udvikle virksomhedens audits og de involverede auditorer, herunder sikre en vis standard i de udførte audits, kan det anbefales at afholde periodiske auditormøder f.eks. 1-2 gange pr år. 

billede0000Det skyldes ikke mindst, at virksomhedens forventninger til audit typisk udvikler sig over tid fra primært at have fokus på overensstemmelse, da ledelsessystemet blev indført til i dag at have forventninger om, at audit skal skabe værdi for og udvikling i virksomheden.

Nye begreber som værdiskabende og udviklende audit vinder frem, hvor ideen er, at der ved audit ikke alene er fokus på, om vi gør tingene rigtigt, men i højere grad, om vi gør de rigtige ting rigtigt, hvorved audit bruges til at facilitere virksomhedens udvikling.

Sådanne audits tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang med en positiv spørgen ind og fokus på at forstå den auditeredes virkelighed gennem "den gode samtale" for at klarlægge auditområdets styrker og forbedringsmuligheder vedr. processer, kundeværdi, effektivitet mm. Derved medvirker audit til at sikre den nødvendige innovation og dynamik i udvikling af auditområdet. 

 

Formål

For at udvikle audit kræves en samtidig udvikling i auditorernes kompetencer. I fastlægger i samarbejde med os det konkrete formål med workshoppen og er dermed med til at afgøre hvilke temaer, der tages op og trænes i på baggrund af jeres aktuelle situation og behov.

 
Ofte gøres status på jeres nuværende audits, og forventninger og krav til jeres interne audits diskuteres sammen med behovet for udvikling heri. Endvidere tages relevante temaer op og der trænes heri. Det kan f.eks. være coaching, interviewteknik (”den gode samtale”), værdiskabende og udviklende audit m.v.
 
Workshoppen udvikler og inspirerer deltagerne til at udføre mere kvalificerede, værdiskabende audit – ofte i en ny rolle som inspirator og coach.
 

Indhold

Workshoppen tilpasses jeres ønsker og indeholder f.eks. nogle af de følgende temaer:
  • Status på vores nuværende audits
  • Hvordan får vi skabt mere værdi og udvikling gennem audit?
  • Hvordan sikrer vi "den gode samtale" gennem kvalificeret interviewteknik?
  • Hvordan udvikler vi vor auditorrolle som coach og inspirator?
  • Evt. udføre værdiskabende eller udviklende audit i praksis – på udvalgte områder i organisationen
  • Rapportering og refleksion over de udførte audits.

 

Link

Læs mere om:

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 86151714 eller . Læs evt. mere på https://milestone-pro.dk