Udflytning og videnoverførsel af Trelleborg Hadsten A/S

Udflytning og videnoverførsel - Trelleborg Hadsten A/S fik hjælp!

Mange danske virksomheder er i gang med helt eller delvist at outsource eller udflytte produktion, lager og andre arbejdsintensive funktioner til Østeuropa eller Asien. Nogle vælger outsourcing til selvstændige leverandører, men de fleste vælger fortsat at have ”hånd i hanke” med disse funktioner og fastholde egne kernekompetencer ved at etablere egen produktion i de pågældende områder.

For at få succes med udflytningen er det vigtigt, at dokumentere den ”tavse” viden, som danske medarbejdere har opnået gennem ofte mangeårig praksislæring. Dokumentationen kan omfatte videoklip, billeder, instruktioner,flowdiagrammer m.v. eller en kombination af disse.

Overdragelse og indførelse af dokumentationen er sammen med praktisk træning og læring en forudsætning for, at produktionen på den udflyttede fabrik kan etableres med succes. det er også erfaringen ved Trelleborg Hadsten A/S, som producerer hjul til bl.a. landbrugsmaskiner.

- Vi flyttede sidste år vor hjulfabrik i Hadsten til Letland, fortæller adm. dir. Jesper Rasmussen fra Trelleborg Hadsten A/S. Med ca. 120 forskellige processer og meget erfarne medarbejdere havde vi en stor opgave med at få dokumenteret og overført medarbejdernes omfattende produktionsviden til vor nye organisation, fortsætter han. - Vi havde brug for hjælp til dette arbejde og valgte tidligt i forløbet at involvere Milestone Pro, som vi kendte i forvejen fra et tidligere samarbejde.

artikel 4 (2)- Konsulenten har fungeret som vor projektleder og har sammen med Trelleborgs danske og lettiske medarbejdere dokumenteret arbejdsinstruktioner for alle produktionsprocesserne i Danmark.

Hver instruktion består af billeder og tekst, der beskriver processens forberedelse, opstilling, maskinopstart og betjening, produktion, kontrol og afvigelsesbehandling. Instruktionerne blev oversat til lettisk og hænger nu i Letland på de arbejdspladser, hvor de skal anvendes.

- Vi har fået kompetent hjælp af Milestone Pro til at få dokumenteret og overført vor produktionsviden. Milestone Pros indsats har i høj grad været med til at sikre, at vi så hurtigt har fået styr på vore processer og produktkvalitet på vor fabrik i Letland, slutter Jesper Rasmussen.

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller . Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk

Jesper Rasmussen,
administrerende direktør,
Trelleborg Hadsten A/S
www.trelleborg.com