Design Rocket – udlejning af børnemøblet ’Bamse Bo’ sikrer genbrug og lang levetid

Design Rocket - udlejning af børnemøblet ’Bamse Bo’ sikrer genbrug og lang levetid

Design Rocket ønsker at være de første på markedet, der tilbyder udlejning af børnemøbler, der kan returneres, når barnet ikke længere vil anvende møblet.

Samtidig giver udlejning af produktet adgang til nye kundegrupper, der ikke kan eller vil eje børnemøbler, men ønsker nemt at kunne komme af med dem igen. Udlejning gør det nemt for både Design Rocket og kunderne.

 

Forretningsmodel

Ved at udvikle en udlejningsmodel for børnemøbler, ændrer Design Rocket på køb og-smid væk kulturen og skaber en naturlig cirkulær model, hvor produkterne kommer tilbage til Design Rocket efter endt brug ved en kunde.

Gennem vedligehold og evt. renovering klargøres møblerne til ny udlejning og det forventes, at de kan udlejes min 2-3 gange afhængig af brugen og derefter kan møblet renoveres og sælges som brugt og enkeltdele kan indgå i nye produkter eller genanvendes til nye materialer.

Den nye udlejningsmodel via abonnement vil væsentligt øge omsætningen i 2024 og gøre det relevant for Design Rocket at skabe nye arbejdspladser bl.a. til at håndtere udlejning og forestå vedligehold og renovering samt transport af børnemøblerne. Samtidig sikres en høj grad af genbrug af møblerne og deres komponenter.

 

Læring

Lena Sørensen fortæller:

Gennem den nye abonnementsmodel og øvrige bæredygtige tiltag kan Design Rocket profilere sig som en ansvarlig og bæredygtig virksomhed. Ved Design Rocket var bæredygtighed tænkt ind i virksomheden og dens produkter fra firmaets start som en del af virksomhedens DNA, men projektet viste at der stadig var mulighed for at gøre produkter og virksomhed mere klimavenlige.

Projektet har således givet mere indblik i egenproduktion og materialer samt forbruget generelt – og givet overblik over virksomhedens CO2-aftryk. Desuden har projektet givet ny viden om, hvordan Design Rocket kan reducere sit C02-aftryk og tænke i nye baner i forhold til distribution, genanvendelse og forbrug samt gentænke produktudvikling og afsætning/salgskanaler.

 

Faktaboks om virksomheden

Link til hjemmeside: Design Rocket ApS

Grundlagt/oprettet: 2020

Primært produkt i Rethink Business:

Bamse Bo

Konsulent: Anders Chr. Haahr, Milestone Pro ApS

 

Klimatal

Øget produktlevetid og materialegenbrug samt andre bæredygtige indsatser fx reducerede affaldsmængder og brug af 100 % grøn el reducerer CO2-aftrykket fra Design Rocket og det enkelte møbel med ca. 50 % til gavn for miljø og klima.

Dermed bliver børnemøblerne endnu mere bæredygtige end de allerede er i dag, hvor de primært er produceret i træ og andre bæredygtige materialer.

 

Verdensmål

Design Rocket ønsker at bidrage til opfyldelse af verdensmål nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion gennem den nye cirkulære forretningsmodel og øvrige indsatser, herunder konkrete delmål som nr. 12.2 om at bruge og håndtere naturressourcer som bl.a. træ bæredygtigt og delmål nr. 12.5 om at reducere affaldsmængden betydeligt.

 

 

Faktaboks om projektet

”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen. De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som
kan læses i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere.

Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk