Den grønne agenda er et strategisk fokusområde hos Egholm

Den grønne agenda er et strategisk fokusområde hos Egholm A/S

Egholm ønsker at være på forkant med markedet og tilbyde bæredygtige løsninger, der fungerer i praksis. I den nye strategi er bæredygtighed et strategisk fokusområde, hvor Egholm har store forventninger til, at mere bæredygtige produkter skaber nye forretningsmuligheder.

Egholm A/S i Lemvig udvikler, producerer og markedsfører redskabsbærere med redskaber, som holder veje, parker og udendørs arealer rene og indbydende hele året rundt.

 

Forretningsmodel

Egholm har gennem deltagelse i projektet Rethink Business kortlagt sit nuværende CO2-aftryk og de mange muligheder, der er for at gøre virksomheden og produkterne mere bæredygtige, herunder også de produkter, der kører ved kunderne. CO2-aftrykket fra Egholms redskabsbærere i drift ved kunderne er 30 gange større end det samlede CO2-aftryk fra fabrikkens materiale- og energiforbrug. Egholm er i gang med at udvikle fremtidens redskabsbærer baseret på Power to X, men ønsker nu samtidig at tage ansvar for at gøre kundernes nuværende redskabsbærere mere bæredygtige.

Derfor er der fokus på hurtigt at udvikle en opgraderingspakke, der gør det muligt for kunderne at skifte til miljøvenlige brændstoffer
som fx HVO diesel og M85 benzin.

Hvis Egholm formår at få en stor del af kunderne til at overgå til biobaserede brændstoffer, vil dette have en meget stor samfundseffekt bl.a. vil maskinernes CO2-aftryk falde med 70 – 90 % og samtidig vil luftkvaliteten i især storbyer blive lidt bedre, idet mængden af små partikler (under 2,5 yg/m3) vil falde fra især dieselforbruget.

Udover bæredygtige drivmidler kan Egholm gennemføre mange produktforbedringer gennem energi- og materialeoptimering af redskaber, substitution af problematiske materialer fx kompositmaterialer, øget anvendelse af genbrugsmaterialer m.v.

Udvikling af den nye opgraderingspakke vil kræve et forstærket samarbejde med klimabevidste kunder fx store danske kommuner, motor- og brændstofleverandører, netværk med andre maskinproducenter, universiteter m.fl.

Samtidig vil indsatsen kunne resultere i en stigende omsætning afledt af de nye ombygningskit og deraf følgende øget eksport, nyansættelser m.v. Desuden vil Egholm indføre mere bæredygtige designprincipper, herunder design for recycling, hvilket i de kommende år vil resultere i lang række produktforbedringer fra materiale- og energieffektiviseringer, materialesubstitutioner, øget anvendelse af genbrugsmaterialer m.v. Dette vil reducere fabrikkens og produkternes ressource- og energibehov samt CO2-aftryk.

 

Læring

Projektet har været en katalysator, hvor virksomheden nu tænker anderledes om bæredygtighed. Hidtil har den primært fokuseret på at skulle udvikle en ny redskabsbærer baseret på P2X, men har indset, at dens grønne omstilling handler om meget mere inkl. lært virksomheden at tænke nyt fx i forhold til problematiske materialer og ikke mindst betydningen af og mulighederne i at tage ansvar for de allerede solgte redskabsbærere.

COO hos Egholm Martin Wingaa udtaler:
’Projektet har givet os masser af ny viden og indsigter samt fået os til at prioritere vores grønne omstilling som et strategisk fokusområde. Egholm ønsker at være proaktiv i forhold til markedet, som vi forventer vil have kraftigt stigende fokus på bæredygtighed, ikke mindst fra offentlige kunder, herunder ved udbud. Vi kan samtidig være med til at præge udviklingen og markere/profilere os på området, hvor der er mange gode historier at markedsføre’.

 

Faktaboks om virksomheden

Link til hjemmeside: Egholm A/S

Grundlagt/oprettet: 1992

Primært produkt i Rethink Business:

Udvikling af opgraderingspakke til redskabsbærere på markedet, der gør det muligt for kunderne kraftigt at reducere deres CO2-aftryk fra driften.

Konsulent: Anders Chr. Haahr, Milestone Pro ApS

 

Klimatal

Det forventes, at 10 % af redskabsbærerne på markedet vil være overgået til biobaserede brændsler i 2023, hvilket vil medføre en CO2-reduktion på ca. 9 % svarende til over 4.000 t. CO2. Da de nye biobrændstoffer er noget dyrere end de almindelige vil udviklingen være afhængig af prisudvikling og forsyningssikkerhed for disse brændstoffer.

Dertil kommer, at de planlagte materiale- og energiforbedringer forventes at reducere CO2-aftrykket med min. 10 % i 2023 i forhold til 2019. Forbedringerne omfatter bl.a. køb af materialer med mindre CO2-aftryk fx genbrugsmaterialer, substitution af materialer fx glasfiber med plast, anvendelse af eldrift i stedet for hydraulik, udfasning af oliefyr og gastruck m.v.

 

Verdensmål

Faktaboks om projektet

”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen. De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som
kan læses i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere.

Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk