Anne Mygind Design vil skalere eksporten af HabiCave

Anne Mygind Design vil skalere eksporten af en ny og mere bæredygtig HabiCave

Anne Mygind har i Rethink Business fået udviklet en endnu mere bæredygtig version af sin HabiCave, en lænestol med fokus på trivsel og velvære, hvor der gennem flatpack-baseret emballering kan transporteres langt flere møbler på en palle, og hvor der anvendes mere bæredygtige materialer som fx FSC-mærket træ.

Den nye version henvender sig i højere grad til et internationalt marked, hvor der er fokus på miljødokumentation, hvorfor der nu arbejdes på at opnå en svanemærkning og eventuelt en EPD (miljøvaredeklaration), der bl.a. dokumenterer møblets samlede CO2-aftryk.

 

Forretningsmodel

Den nye, svanemærkede version af HabiCave forventes at booste salget de kommende år og dermed medføre en kraftigt stigende omsætning på det europæiske marked på op til 6 mio. kr. i 2024/25 i forhold til i dag, hvor produktet primært sælges i Danmark.

Samtidig udbredes HabiCave fra skoler, biblioteker og healthcare-området til nye anvendelsesområder som fx hoteller, storrumskontorer mm., hvor HabiCave er med til at sikre øget trivsel hos brugeren via bedre akustik og dæmpning af lyd.

Væksten vil medføre behov for 1-2 nyansættelser samt skabe øget beskæftigelse ved de underleverandører, der producerer komponenter eller samler og forsender HabiCave til kunderne. Desuden vil den nye version medføre et fald i CO2-aftrykket fra en HabiCave på ca. 35 %, så hvert møbel fremover medfører et CO2-aftryk på ca. 27 kg CO2.

 

Læring

Anne Mygind fortæller:

Anne Mygind ApS gik ind i projektet med opfattelsen af at være en grøn virksomhed (og født grøn) men har gennem projektet oplevet, at der var plads til forbedringer.

Desuden har det været en øjenåbner at få udarbejdet en CO2-beregning og få indblik i, hvor de største kilder til CO2-aftryk har været,
og hvad der kan gøres ved det. Endelig har projektet været med til at synliggøre og skabe klarhed over, hvor gode underleverandørerne
er inden for bæredygtighed, herunder ikke mindst de anvendte produktionspartnere.

Alt i alt har deltagelse i Rethink Business været en spændende og meget givtig proces for Anne Mygind.

 

Faktaboks om virksomheden

Link til hjemmeside: Anne Mgind ApS

Grundlagt/oprettet: 2020

Primært produkt i Rethink Business:

HabiCave

Konsulent: Anders Chr. Haahr, Milestone Pro ApS

 

Klimatal

Den nye HabiCave medfører et fald i CO2-aftrykket på ca. 35 % ved at udfase brugen af stål, erstatte kunstlæder med recycled
plast, genbruge procesrester fra madrasproduktion i Danmark samt ved at øge produktlevetiden.

Dertil kommer et reduceret CO2-aftryk fra transporten fra producent til slutbruger, da den nye version leveres som
flatpack-emballeret, hvorved der kan være langt flere HabiCave på en palle.

Samlet set bliver HabiCave endnu mere bæredygtig end i dag, hvor der allerede anvendes PET, som er opsamlet i verdenshavene
og som genanvendes til ny PET.

 

Verdensmål

Der er inddraget 4 af FN’s verdensmål ved udviklingen af HabiCave, nemlig nr. 3. Sundhed og trivsel, da HabiCave skal sikre øget trivslen hos brugeren, med stor fokus på akustik og dæmpning af lyd. Desuden er inddraget nr. 4. Kvalitetsuddannelse, da HabiCave på skoler og andre læreanstalter kan være
med til at afskærme sensitive børn fra støj og uro. Endelig er der arbejdet med nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion gennem reduktion af CO2-aftryk og nr. 14. Livet i havet gennem anvendelse af plast, der er opsamlet fra verdenshavene og genanvendt.

 

Faktaboks om projektet

”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen. De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer, mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som
kan læses i dette korte case format.

Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere.

Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk