NG Zink udvikler Danmarks mest bæredygtige tag- og facadeløsninger

NG Zink A/S udvikler Danmarks mest bæredygtige tag- og facadeløsninger

NG Zink A/S vil udvikle og tilbyde Danmarks mest dokumenteret bæredygtige tag- og facadeløsninger ved at øge genbrugsandel af de indgåede materialer samt optimering af processer inden for projektering, produktion og distribution gennem minimering af spild og energiforbrug. Dermed reduceres produkternes CO2-aftryk og samtidig bidrager de til at kunderne får mindst muligt spild på byggepladsen og i øvrigt ny viden og dokumentation om produkternes CO2-aftryk.

NG Zink A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, der repræsenterer førende europæiske producenter af tag- og facadeprodukter i zink, kobber og aluminium bl.a. NedZink i Holland. Som de eneste i Danmark sælger NG Zink ikke kun standardprodukter men udvikler kundetilpassede løsninger til kunderne fx byggefirmaer, så de sparer tid og materialer (og dermed CO2-aftryk) på løsningerne.

Virksomheden har i 2021 deltaget i projektet Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBEN) som operatør. Gennem deltagelsen ønskede NG Zink at få ny viden om byggematerialernes CO2-aftryk, udvikle nye grønne initiativer og forretningsmodeller samt tilbyde sine nye viden og værktøjer til kunderne.

Projektleder Brigitta Bunford fortæller:

- Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at opnå deres bæredygtighedsmål ved at tilbyde rådgivning om mere bæredygtige løsninger samt løbende arbejde på at gøre vores løsninger endnu mere bæredygtige. Desuden vil vi dele vores viden bl.a. om CO2-aftryk fra vores byggeløsninger samt sikre, at kunderne får relevant dokumentation, som de kan anvende fx til miljøcertificeringer inden for byggeriet.

- Vi valgte derfor at gå ind i GCO-projektet for at få mere viden om cirkulær økonomi, herunder CO2-aftrykket fra vores virksomhed og vores byggeløsningerne samt lægge planer for, hvordan vi kan udvikle vores indsats de næste 3-5 år og dermed sikre, at vi har et optimeret ressourceforbrug og forsyningskæde.

 

Fokus på bæredygtighed de sidste 3 år

NG Zink er etableret i 2010 og har i dag ca. 35 ansatte. I 2015 etablerede virksomheden NG PRO-konceptet, som – udover monteringsklare tagrender – også inkluderer monteringsklare kvist-, facade- og tagløsninger. I 2018 etableres en entrepriseafdeling for at få nye kundesegmenter og yde en endnu bedre service til kunderne.

Adm. direktør Christian F. Johansen fortæller:

- Vores vision er at blive Danmarks førende nichevirksomhed i byggebranchen ved at sælge de mest holdbare, eksklusive og bæredygtige tagrende-, facade, kvist- og tagløsninger samt tilbyde den bedste kundesupport.

- I 2018 begyndte vi at sætte større fokus på bæredygtighed og udforske mulighederne for grøn omstilling. Vi har bl.a. udviklet et website, http://www.zink-miljoe.dk, der informerer om vores hovedmateriale zink, herunder miljøforhold ved zink. Vi var dog bevidste om, at vi manglede viden om bæredygtighed og de miljømæssige fordele ved vores materialer, samt ikke mindst hvordan vi kan udnytte disse fordele gennem udvikling af en konkret strategi for indsatsen, som kan gøre en reel forskel i branchen og skabe fortsat vækst i virksomheden.

Det var derfor naturligt for NG Zink at gå med GCO-projektet, hvor Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro blev tilknyttet som konsulent grundet hans store erfaring med grøn omstilling af byggeriets værdikæder, herunder byggevareproducenter.

 

Fokus på materialerne

Med støtte fra konsulenten og med datainput fra de vigtigste leverandører har NG Zink arbejdet på at kortlægge virksomhedens samlede klimapåvirkninger (scope 1-3) og dermed beregne virksomhedens samlede CO2-aftryk, herunder hvilket materiale- og energiforbrug, der har de største CO2-aftryk.

- Selv om vi ikke anvender ret mange typer materialer, tog det alligevel noget tid at få indsamlet data om vores materiale- og energiforbrug samt affaldsmængder, fortæller Brigitta Bunford og fortsætter: Men de største udfordringer opstod, da vi begyndte at spørge vores leverandører om CO2-data på deres produkter og services. Vi har fået god hjælpe fra nogle leverandører, mens andre ikke har kunnet bidrage med data.

- Vi har fx fået god hjælp fra vores hovedleverandør NedZink, som har miljøvaredeklarationer (EPD) på de råvarer og produkter, som vi køber ved dem, supplerer Christian F. Johansen og tilføjer: - Men flere andre leverandører bl.a. i Sydeuropa har ikke kunnet bidrage med data, hvorfor vi for disse materialer har måttet anvende generelle CO2-data.

Environmental Product Declarations (EPD) er 3. parts verificerede materialecertifikater, der indeholder detaljeret information bl.a. om CO2-aftrykket for et produkt i dele af eller hele produktets livscyklus. EPD udarbejdes i.h.t. ISO-standarder, og da informationerne er verificeret af godkendte, uafhængige eksperter, kan man som læser generelt have stor tillid til oplysningerne.

Christian F. Johansen fortæller: - Det viste sig, at NedZink i forvejen har de laveste CO2-aftryk på zink sammenlignet med konkurrenterne. Alligevel kan vi sammen med NedZink, som vi i forvejen har et godt partnerskab med, arbejde for yderligere at sænke CO2-aftrykket bl.a. ved at købe zink med en højere andel af genanvendt zink end de nuværende ca. 30 %.

- Gennem CO2-kortlægningen fik vi også afklaret, at ca. 95 % af CO2-aftrykket fra vores løsninger kommer fra udvinding, produktion og transport af de anvendte materialer, mens vores energiforbruget står for de sidste 5 %. Heri har vi endda medregnet energiforbruget fra vores transportører, når de leverer vores løsninger på byggepladserne.

 

NG Pro skal videreudvikles

På baggrund af CO2-kortlægningen har NG Zink udviklet en plan for virksomhedens fremtidige bæredygtige rejse samt udviklet en lang række ideer til grønne forretningsmuligheder.

- Vi har sammen med vores konsulent udviklet visioner, mål og en Road Map for vores bæredygtige indsats frem til 2030, - og med primær fokus på de næste 3 år, nævner Brigitta Bunford. – Planen omfatter en lang række områder bl.a. reduktion af spild, øget genanvendelse af emballage, omstilling fra naturgas til fjernvarme, anvendelse af grøn strøm, forlænget levetid på produkterne m.v.

Christian F. Johansen supplerer: - Desuden har vi udviklet ikke mindre end 14 ideer til nye, grønne forretningsmuligheder. Vi prioriterede den bedste ide – udvikle og tilbyde Danmarks mest dokumenteret bæredygtige tagrendesystem. Vi har herefter udarbejdet en grøn forretningsmodel for denne idé i form af en Business Model Canvas, hvor vi detaljeret har beskrevet vores nye værdiparametre, kundesegmenter og -relationer, partnerskaber m.v.

Realiseringen af den nye, grønne forretningsmodel skal ske gennem en videreudvikling af virksomhedens NG Pro-koncept, som tager udgangspunkt i at faglig support, rådgivning og uddannelse udgør et vigtigt element i forretningen. NG Pro bygger på monteringsklare koncepter, hvor kundens håndværkere fx tømrere selv kan montere kundetilpassede byggeløsninger i høj kvalitet og æstetik med relevant kundesupport.

Brigitta Bunford fortæller: - Gennem projektet har vi fastlagt en implementeringsplan og beskrevet de enkelte indsatser, som vi skal gennemføre for at realisere planerne. I planerne indgår bl.a. nye samarbejdsrelationer inden for bæredygtighed med parterne i vores værdikæde, herunder vores leverandører fx NedZink og kunder.

Det næste skridt for NG Zink er at samle yderligere data, begynde at rådgive kunder om bæredygtighedsspørgsmål ved at anvende nye værktøjer og data fx til en CO2-beregner, realisere pilotprojektet om NG PRO- og NG Standard-løsninger, samt implementere de planlagte ændringer i produktion og distribution.

 

Kraftig stigning i omsætning og fald i CO2

- Vi har beregnet, at ved at gennemføre alle vores planlagte tiltag kan vi reducere vores CO2-aftryk med næsten 50 % altså en halvering i 2023. De vigtigste tiltag er at købe zink og aluminium med lavere CO2-aftryk, men derudover også at skabe mulighed for levetids-forlængelse af vores produkter samt overgå til fjernvarme og sikre anvendelse af HVO-diesel ved vores transportør, fortæller Christian F. Johansen og tilføjer:

- Det synes vi er et markant og flot resultat, der vidner om, at vi har været ambitiøse i processen og gerne vil gøre en væsentlig forskel for vores kunder og for samfundet.

NG Zink er vokset kraftigt i omsætning og antal medarbejdere siden starten, og denne vækstrejse skal understøttes af den nye grønne forretningsmodel og øvrige bæredygtige indsatser.

- Vi forventer en omsætningsvækst på 50% pr. år i de næste 3-4 år og en samtidig vækst i antallet af ansatte, fortæller Christian F. Johansen. - Denne vækst understøttes af vores nye viden og fokuserede arbejde med bæredygtighed, der vil gøre det muligt for os at øge vores konkurrenceevne og dermed stå endnu stærkere på markedet.

 

Værdifuldt samarbejde

- Vi har fået rigtig god viden og inspiration fra vores konsulent, der har faciliteret vores indsats gennem et godt struktureret forløb, hvor vi har haft mange gode diskussioner om muligheder og løsninger og fået mange nye ideer til at øge vores forretning på en bæredygtig måde, fortæller Christian F. Johansen.

Brigitta Bunford supplerer: - Vi har gennem projektet fået et klart billede af vores CO2-aftryk, identificeret muligheder for CO2-reduktioner hos os selv og i vores værdikæde samt undersøgt andre leverandørers og konkurrenters CO2-aftryk og EPD’er for at kortlægge vores bæredygtige position på markedet. Desuden har vi lavet en lille markedsundersøgelse for at undersøge, hvad bæredygtighed betyder for vores kunder og ikke mindst fået en god forståelse for vigtige koncepter og muligheder inden for bæredygtighed fx EPD, miljøcertificering, grønne forretningsmodeller m.v.

- Vi oplever, at vi i forvejen har nogle bæredygtige produkter og løsninger, men nu har gode muligheder for at udvikle Danmarks mest bæredygtige tagrendeløsninger samt tag- og facadesystemer, og samtidig dokumentere dette gennem nye værktøjer.

- Vi er meget tilfredse med projektets forløb og resultater og kan derfor varmt anbefale andre virksomheder at deltage i et udviklingsprojekt som GCO og arbejde med den grønne omstilling. Tilfredsheden gælder også vores konsulent Anders Chr. Haahr, Milestone Pro, som vi kun kan anbefale til andre virksomheder, slutter Christian F. Johansen.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk