Superwood vil kunne dokumentere sin bæredygtighed

Superwood vil kunne dokumentere sin bæredygtighed

For træproducenten Superwood A/S har deltagelsen i Region Midtjyllands projekt Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde medført en klar plan for virksomhedens bæredygtige udvikling og ønske om at dokumentere bæredygtigheden.

 

Superwood er født miljøvenlig

Mange har nok hørt om Superwood A/S fra TV-reklamer, hvor der reklameres for, at træ fra Superwood er verdens bedste bræt.

Superwood A/S ligger i Hampen i Midtjylland og er grundlagt i år 2000 baseret på udvikling af en patenteret imprægneringsteknik til grantræ.

Virksomheden modtog i 2002 EU’s miljøpris for sit anlæg, der som det eneste i verden kan gennemimprægnere gran ved hjælp af en teknologi, hvor kuldioxid i superkritisk form anvendes til at opløse og transportere små mængder imprægneringsmiddel (ca. 1 gram biocid pr bræt) ind i træet. Det betyder, at Superwood træ er tørt efter imprægnering, i en god kvalitet, har en holdbarhed, der er ca. 6 gange længere end uimprægneret træ og er mere miljøvenligt end andre alternativer på markedet for træbeklædning.

I foråret 2018 investerede virksomheden i en ny forarbejdningslinje, så brædderne kan konfektioneres i forhold til kundernes ønsker og produceres i en fuldautomatisk linje inkl. evt. maling af træet.

Superwood sælger hovedsagelig gennem skandinaviske tømmerhandlere. Virksomheden oplever et stærkt stigende salg, efterhånden som mange forbrugere, håndværkere og rådgivere har opdaget muligheden for at anvende Superwood. Det miljøvenlige træ kan bl.a. bruges som led i opførsel af bæredygtige bygninger, der f.eks. ønskes DGNB-certificeret.

Virksomheden valgte i efteråret 2017 at deltage i Rethink Business projektet. Adm. direktør Ole Dalsgård Nielsen fortæller:

– Vi havde allerede siden vores start gennemført en lang række miljøvenlige tiltag. Vi valgte at træde ind i projektet, da vi ønskede at gøre meget mere, men havde kun en diffus forståelse af, hvad vi kunne og burde gøre.

Samtidig ville vi gerne skabe langt mere synlighed om vores bæredygtige indsats og produkt gennem en højere grad af uvildig dokumentation. Og fortælle de gode historier om, at vi producerer verdens bedste bræt til facader.

 

Superwood havde et flot udgangspunkt

Superwood havde allerede før projektet gennemført mange miljøvenlige tiltag. Der anvendes f.eks. 100% FSC-certificeret træ og 100% vindmøllestrøm, lige som der i 2017 blev etableret et biobrændselsanlæg til procesvarme og opvarmning baseret på spåner og træspild fra produktionen. Energiforbruget er således baseret på vedvarende energikilder.

Samtidig havde Superwood også arbejdet med CSR og f.eks. støttet skoler, festivaler m.v. med frasorteret træ, lige som en produktionsskole producerer virksomhedens skilte.

 

Der kom struktur på den bæredygtige rejse

– Vores konsulent hjalp os med at få overblik over, hvilke gode tiltag, vi havde gennemført og ikke mindst hvilke muligheder, der var for at gøre endnu mere. Gennem arbejdet med en ny Road Map blev det meget konkret og tydeligt, hvad vi skal gøre fremadrettet for at opfylde vores mål med at deltage i projektet, fortæller Ole Dalsgård.

Vores plan indeholder således vores mål og visioner for perioden 2018 til 2025 på en række konkrete områder bl.a. kommunikation af vores bæredygtige rejse.

Superwood A/S ønsker bl.a. at opnå en EPD (Environmental Product Declaration), som er en uvildig, verificeret miljødeklaration på en byggevare.

Ole Dalsgård siger – vi valgte i første omgang at gå efter at få en EPD, der er anerkendt som et godt værktøj for valg af bæredygtige byggematerialer til bl.a. bæredygtige byggerier.

Vi har i oktober 2018 opnået vores første EPD, hvilket vi er meget stolte af. Vi ønsker dog at gå endnu videre og opnå en Cradle to Cradle certificering på linje med andre progressive byggevareleverandører.

Superwood arbejder samtidig med at reducere og på sigt helt udfase brugen af biocider i imprægneringen, da brugen heraf er kommet i søgelyset i landbruget. Nogle forskere mener, at brugen af biocider kan skabe risici for resistens overfor penicillin-behandling. Biociden indkapsles dog i dette tilfælde i træet, så der er ikke nogen risiko forbundet med brugen af træ fra Superwood.

Superwood har desuden udviklet en helt ny hegnsløsning som primo 2019 tilbydes det danske marked gennem bl.a. XL Byg.

Hegnsløsningen medfører foruden en forventet øget omsætning, at der i fremtiden vil være mindre træspild, idet brædder med fejl nu kan afkortes og anvendes til hegn.

Ole Dalsgård fortæller: – Vi havde tidligere et ret stort træspild, fordi en enkelt fejl f.eks. et knasthul i et bræt betød, at hele brættet måtte kasseres. Med vores nye bearbejdningslinje kan vi nu bortkappe det fejlramte område, så vi kan bruge den gode del af brættet. Vi har derfor sammen med vores arkitekter nu udviklet en ny hegnsløsning, hvor en del af brædderne vil komme fra brædder, der ellers skulle kasseres, fordi de er for korte til at kunne sælges.

Superwood er også meget tæt på at blive CO2-neutrale gennem køb af vindmøllestrøm og anvendelse af varme fra eget flisfyr. Dog har virksomhedens 2 dieseltrucks, lige som der i begrænset omfang anvendes olie.

– Vi har valgt fuldstændig at eliminere vores resterende olieforbrug og at udskifte vores dieseltrucks til eltrucks. Dermed bliver vi 100 % CO2-neutrale, når vi ser bort fra udledning af CO2 i forbindelse med varetransporten til og fra vores virksomhed, fortæller Ole Dalsgård.

 

Bæredygtigheden skal være mere synlig

Superwood ønsker at gøre sin bæredygtige indsats meget mere synlig bl.a. på de sociale medier. Det indebærer også muligheden for helt eller delvist at synliggøre virksomhedens Road Map og dermed offentligt forpligte sig til at gennemføre tiltagene i planen.

Ole Dalsgård fortæller: – Vi vil gerne være meget mere ambitiøse med vores indsats og synlighed og overvejer bl.a. at søge en miljøpris om nogle år, når vi bedre kan dokumentere vores bæredygtighed gennem miljømærker.

 

Living Lab skal hjælpe kunderne

Superwood har som led i projektet arbejdet med ideer til nye bæredygtige forretningsmodeller og valget faldt på ”Living Lab”.

Ole Dalsgård fortæller: – Living Lab bygger på en ide om at gøre det nemmere for kunderne at træffe de rigtige valg, når de skal vælge facade- eller hegnsløsninger i relation til kvalitet, design, bæredygtighed og holdbarhed.

Gennem Living Lab kan de se og bedømme forskellige træsorter, imprægneret eller ikke-imprægneret træ, forskellige malinger m.v., som kan anvendes til facade- og hegnsløsninger.

Desuden kan kunderne med vores små testhuse med imprægneret træ for hvert årstal se, hvordan de udvikler sig over tid afhængig af trætype, imprægnering, overfladebehandling, maling m.v.

Det er også planen, at rådgivere og bygherrer får mulighed for at opbygge en model – en mock-up – af deres facadeløsning, så de kan se og bedømme den påtænkte løsning.

 

Vækst og udvikling

– Vi oplever stor vækst i disse år og forventer yderligere god vækst ikke mindst på baggrund af vores mange nye tiltag og bedre kommunikation om vores bæredygtighed, fortæller Ole Dalsgård.

Vi er gennem projektet blevet langt mere fokuserede i vores indsats og har fået et rigtigt godt afsæt for at kommunikere om vores bæredygtighed.

Vi er rigtigt glade for det gode samarbejde, vi har haft med vores konsulent Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro, – han har været god til at opfylde vores ambitioner gennem konkret inspiration og en målrettet indsats. Vi har derfor besluttet at fortsætte samarbejdet med ham om realiseringen af vores mål og planer, slutter Ole Dalsgård.

 

Om projektet Rethink Business

Region Midtjyllands projekt Fokuseret Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse er et 3-årigt projekt begyndende med første forløb over cirka 12 måneder i 2017-2018.

Projektet har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi, Cradle to Cradle og samarbejdsmodeller. På denne baggrund er udviklet løsninger med fokus på at forlænge produkters levetid, mindske skadelige miljøpåvirkninger, minimere affald og samarbejde på tværs af værdikæder.

Hver virksomhed i projektet har fået hjælp til at udvikle en ny grøn forretningsmodel.

 

Link

Læs mere:

 

Kontakt

Kontakt os for nærmere information eller et uforpligtende møde på tlf. 4027 8657 eller  Læs evt. mere på www.milestone-pro.dk