SUPERWOOD A/S

Superwood A/S - Cirkulær økonomi og grøn forretningsmodel

Vi deltog i projektet Rethink Business - Fokuseret værdikædesamarbejde" fordi vi ønskede at blive mere miljøvenlige og bedre til at dokumentere vores bæredygtighed, men kun havde en diffus forståelse af, hvad vi kunne og burde gøre.

Vores konsulent Anders Chr. Haahr hjalp os med at få overblik over hvilke gode tiltag, vi havde gennemført og ikke mindst hvilke muligheder, der var for at gøre endnu mere. Gennem arbejdet med en ny Road Map blev det meget konkret og tydeligt, hvad vi skal gøre fremadrettet for at opfylde vores mål med at deltage i projektet.

Vi er gennem projektet blevet langt mere fokuserede i vores indsats og har fået et rigtigt godt afsæt for at kommunikere om vores bæredygtighed. Vi oplever stor vækst i disse år og forventer yderligere god vækst ikke mindst på baggrund af vores mange nye tiltag og bedre kommunikation om vores bæredygtighed.

Vi er rigtigt glade for det gode samarbejde, vi har haft med vores konsulent, – han har været god til at opfylde vores ambitioner gennem konkret inspiration og en målrettet indsats. Vi har derfor besluttet at fortsætte samarbejdet med ham om realiseringen af vores mål og planer.

Læs evt. mere om projektet i artiklen "Superwood vil kunne dokumentere sin bæredygtighed".

 Ole Dalsgård Nielsen, Adm. direktør for Superwood A/S

www.superwood.dk