Højer Møbler A/S – cirkulær økonomi og grøn forretningsmodel

Højer Møbler A/S - Cirkulær økonomi og grøn forretningsmodel

Ved at deltage i projektet Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde ønskede vi at definere, hvordan vi opfattede bæredygtighed samt at kortlægge vores hidtidige indsats inden for området. Desuden ville vi fastlægge de kommende års mål og indsatser samt udvikle et nyt bæredygtigt forretningsområde.

Vi at inddrage hele ledergruppen i et fokuseret forløb for at sikre en fælles forståelse af bæredygtighed i virksomheden og ejerskab til den fremtidige indsats valgte. Vi havde en del diskussioner i ledergruppen om vores ambitioner og ressourcemuligheder, herunder ikke mindst hvilke forretningsmodeller, vi skal udvikle på henholdsvis kort og lang sigt.

Vi synes, det har været en rigtigt god proces, hvor vi er blevet meget afklaret i vores forståelse af bæredygtighed og har fået ny viden. Vi oplever det som afgørende, at vi har involveret vores ledergruppe så kraftigt i projektet, så vores ambitioner er fælles, og der er et rigtigt godt ejerskab til vores bæredygtige indsats.

Projektet har medført, at vi nu har en klar køreplan for vores videre indsats i vores grønne forretningsmodel og Road Map og dermed er blevet mere fokuserede i vores indsats. Vi har store forventninger til vores resultater i de kommende år, efterhånden som vi får gennemført planen.

Vi har tidligere haft gode erfaringer med at anvende konsulent Anders Chr. Haahr fra Milestone Pro, og har også denne gang været glade for den gode inspiration og processtøtte, vi har fået i projektet. Han har en god forståelse af vores virksomhed, og vi kan varmt anbefale ham til andre virksomheder, der ønsker at arbejde med cirkulær økonomi.

Læs evt. mere om projektet i artiklen "Højer Møbler sikrer genbrug af brugte skolemøbler".

Michael Glibstrup, Adm. dir. for Højer Møbler A/S

www.hojermobler.dk